Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Unijní dluhopisový prospekt pro růst

Ing. Blanka Komárková
Pokud chce emitent nabízet emisi dluhopisů veřejně (veřejná nabídka), bez omezení nabízeného objemu dluhopisů, musí mít schválen prospekt cenného papíruod České národní banky (ČNB). S ohledem na specifika emitentů a veřejných nabídek je možné sestavit různé formy prospektů – standardní prospekt…

Vzniká evropský standard pro zelené dluhopisy

Veronika Sokolíková
Evropská unie přijímá další nařízení v rámci balíčku opatření pro podporu a rozvoj financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Navrhované nařízení o evropských zelených dluhopisech vytváří dobrovolný harmonizovaný standard pro vydávání environmentálně…

ČNB schválila prospekt akcií pro IPO našeho klienta M&T 1997, a.s.

JUDr. Lumír Schejbal
Dnes nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení akciového prospektu našeho klienta, společnosti M&T 1997, a.s. Prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky akcií společnosti (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Společnost M&T 1997 patří mezi největší…

Ve finančním právu už 15 let!

SCHEJBAL & PARTNERS
Rok 2007 byl nabitý významnými událostmi: Česka republika vstoupila do Schengenského prostoru, Zaklínač vyšel jako počítačová hra, ve Slovinsku začali platit eurem, sonda New Horizon minula Jupiter a my jsme zahájili naplno činnost advokátní kanceláře. Do datové schránky a bitcoinu zbývaly ještě…

Role účastníka CDCP v rámci převodů zaknihovaných cenných papírů

Ing. Kateřina Sobotková
Zaknihované cenné papíry vydané v České republice jsou evidovány v centrální evidenci, která je tvořena evidencí vedenou CDCP a evidencí navazující, kterou vedou osoby s příslušným povolením (OCP a IS). U CDCP jsou poté cenné papíry evidovány na dvou typech majetkových účtů: - účty vlastníků …

Kapitálová daň a investorská výhoda dluhopisů oproti úvěrům

JUDr. Lumír Schejbal
Od roku 2021 další daňová sazba pro fyzické osoby Ve zdaňování příjmů z kapitálového majetku došlo od roku 2021 k významným změnám. Do roku 2020 platilo, že veškeré příjmy fyzických osob z kapitálových výnosů podléhající kapitálové dani ve výši 15 %. Ve zdaňovacím období za rok 2021 se poprvé…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí