Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS


Novely zákonů kapitálového trhu padají pod stůl

JUDr. Lumír Schejbal
Bohužel již je jisté, že stávající Poslanecká sněmovna nestihne projednat novely zákonů týkajících se kapitálového trhu. Sněmovní tisky 993 a 1117 nebudou v tomto volebním období schváleny. Z toho vyplývá, že nebudou schváleny ani v letošním roce, protože projednávání návrhů poběží v nově složené…

Podporujeme zelenou budoucnost Brna

JUDr. Lumír Schejbal
Slavnostním podpisem Lumíra Schejbala se naše kancelář veřejně a ráda připojila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2.V rámci výzvy #pripravBrno jsme se zavázali aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí ve…


Směrnice o podávání zpráv udržitelnosti podniků

Veronika Sokolíková
Ochrana životního prostředí patří mezi největší výzvy, s nimiž se Evropská unie (EU) snaží bojovat. Odpovědí bylo přijetí Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), kterou se evropské státy zavázaly transformovat své ekonomiky a společnost, aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrálním…

Právní posouzení emisní dokumentace k dluhopisům

JUDr. Lumír Schejbal
Pro významnou developerskou skupinu jsme posuzovali emisní dokumentaci k emisi burzovně obchodovaných dluhopisů, jejíž vydání a prodej zajišťovala bankovní instituce. Předmětem posouzení byla smlouva s aranžérem emise, smlouva s administrátorem, smlouva o umístění dluhopisové emise, smlouva s…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí