Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

SCHEJBAL&PARTNERS: Advokáti se lvem ve znaku

SCHEJBAL & PARTNERS
SCHEJBAL&PARTNERS je brněnská advokátní kancelář, která poskytuje právní služby již od roku 2007. Od svého počátku je zaměřena na právo a regulaci finančních trhů a firemní právo. Naše klíčové hodnoty jsou důvěryhodnost, odbornost a dodávání věcí na klíč s minimální zátěží pro klienty. Proto jsme…

Udržitelné investiční produkty a cílový trh

Ing. Kateřina Sobotková
Osoba nabízející investiční nástroj (tj. typicky obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, obhospodařovatel investičních fondů, vykonává-li činnost nabízení investic do jím obhospodařovaných investičních fondů) je povinna mít zaveden vhodný systém nabízení investičních nástrojů…


Případová studie: IPO M&T 1997, a.s. na trhu START Burzy cenných papírů Praha

SCHEJBAL & PARTNERS
Česká společnost M&T 1997, a.s. (původně Material & Technology s.r.o.), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, se rozhodla vstoupit na trh START pražské burzy prostřednictvím veřejné nabídky akcií. Nabídku akcií M&T učinil 100% akcionář, který mezi investory umístil celkem 35 % akcií…

Unijní dluhopisový prospekt pro růst

Ing. Blanka Komárková
Pokud chce emitent nabízet emisi dluhopisů veřejně (veřejná nabídka), bez omezení nabízeného objemu dluhopisů, musí mít schválen prospekt cenného papíruod České národní banky (ČNB). S ohledem na specifika emitentů a veřejných nabídek je možné sestavit různé formy prospektů – standardní prospekt…

Vzniká evropský standard pro zelené dluhopisy

Veronika Sokolíková
Evropská unie přijímá další nařízení v rámci balíčku opatření pro podporu a rozvoj financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Navrhované nařízení o evropských zelených dluhopisech vytváří dobrovolný harmonizovaný standard pro vydávání environmentálně…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí