Důslednější ochrana klienta – hlavní účel nového zákona o směnárenské činnosti

JUDr. Lumír Schejbal
Licence ČNB

Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který ve vztahu ke směnárenské činnosti nahradil dosud platnou materii stanovenou v zákoně č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava zahrnuje ucelenou právní úpravu provozování směnárenské činnosti, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování této činnosti, tak i úpravu soukromoprávních vztahů při ní vznikajících. Jeho hlavním účelem je především větší ochrana klientů před nekalými praktikami provozovatelů směnáren, kterým zákon nově stanovuje řadu požadavků.

Nová právní úprava ve své veřejnoprávní části upravuje již existující kategorii nebankovních provozovatelů směnárenské činnosti – směnárníka, kterého podrobuje určitým regulatorním a dohledovým požadavkům. Zákon současně obsahuje právní úpravu soukromoprávních vztahů při poskytování směnárenských služeb (např. kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, vydání dokladu o provedení směnárenského obchodu atd.), přičemž tato úprava se bude vztahovat na všechny kategorie osob oprávněných provozovat směnárenské služby (banky, spořitelní a úvěrní družstva, směnárníky, Českou národní banku).

Co zákon například upravuje:

§ 11 odst. 3: Záznamy na kurzovním lístku se musí uvádět v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem, § 12 odst. 1: Provozovatel směnárny nemůže směňovat peníze za méně výhodných podmínek pro klienta, než je uvedeno v informaci o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku, § 17 odst. 3: Česká národní banka má právo zkontrolovat podezřelého z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, § 22 odst. 1: Správním deliktem podle zákona je i neoprávněná směna peněz, za níž hrozí od České národní banky pokuta od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč.

K 1. listopadu 2013 nabyl rovněž účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Tento zákon zrušuje vyhlášku č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti. Způsob podání, náležitosti a přílohy žádosti o povolení k činnosti směnárníka a oznámení směnárenské provozovny tak stanoví nová vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí