Jak vyřešit ochranu oznamovatelů ve firmě?

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZoOO) je již (konečně) od počátku měsíce srpna v účinnosti. V jednom z našich předchozích článků jsme psali o jeho dopadu na AML povinné osoby. Jaké klíčové povinnosti však přináší povinným subjektům a jak se na ně připravit?

Povinné subjekty by měly mít ke dni účinnosti zákona zaveden vnitřní oznamovací systém, který efektivně chrání oznamovatele. Povinným subjektům (kromě veřejných zadavatelů), které zaměstnávají od 50 do 249 zaměstnanců, je dána delší doba na zavedení vnitřního oznamovacího systému, a to do 15. prosince 2023.

Regulace primárně cílí na umožnění pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných vnitřních (případně vnějších) systémů s následným zajištěním jejich ochrany před možnými odvetnými opatřeními. Porušení se přitom může týkat jakékoli oblasti regulace (finanční služby, daně z příjmu, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, …).

Oznámení může být učiněno písemně, ústně nebo osobně (na žádost). Povinný subjekt má právo vyloučit přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Součástí vnitřního oznamovacího systému je mj. určení tzv. příslušné osoby, která především přijímá a posuzuje důvodnost oznámení a navrhuje opatření k nápravě. Příslušnou osobou může být dle zákona jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Zákon dále klade minimální požadavky na rozsah informací uveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup, ke kterým mj. patří i označení příslušné osoby, uvedení jejího telefonního čísla a adresy elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování.

Při neplnění povinností dle ZoOO hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Zákon sice začal platit až nyní, nicméně whistleblowing není žádnou novinkou, ve světě se tento termín používá již od 70 let. Na základě vnitřního oznámení přitom vznikaly jedny z největších světových kauz, příkladem může být krach americké energetické společnosti Enron.

Povinnost zavést procesy pro oznamování platí např. pro finanční instituce už více než 10 let. Naše kancelář pomáhala těmto subjektům se zaváděním pravidel pro whistleblowing a byla tak při jeho počátcích v ČR. Máme tak již více než 10 let praktické zkušenosti s touto problematikou.

Jsme připraveni pro Vás nastavit efektivní a rychlé řešení pro zajištění plnění povinností plynoucích ze zákona o ochraně oznamovatelů. V případě zájmu ohledně nastavení vnitřního oznamovacího systému nás můžete kdykoli kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí