Zákon o ochraně oznamovatelů – co přináší pro AML povinné osoby?

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Dne 1. srpna 2023 vejde v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZoOO). Vybraným subjektům je poté dán delší časový prostor na přípravu a účinnost je odložena až do 15. prosince 2023. Jak ale dopadá na povinné subjekty dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)?

Jakkoli by se po přečtení ZoOO mohlo zdát, že osoby povinné dle AML zákona jsou z působnosti ZoOO vyňaty, novela AML zákona napovídá, že je tomu právě naopak. AML zákon má při oznámení protiprávního jednání ve vztahu k ZoOO povahu speciálního zákona. Dle AML zákona je tak třeba od 1. srpna 2023 upřednostnit pravidla jako je například zajištění možnosti anonymního podání oznámení nebo nemožnost sdílení vnitřního oznamovacího systému (mimo VZ).

Metodický materiál vydaný Finančním analytickým úřadem uvádí, že změny pro AML povinné osoby nebudou tolik razantní vzhledem k tomu, že vnitřní oznamovací systém v rámci systému vnitřních zásad již mají zaveden. Nicméně zatímco AML zákon do doby účinnosti novely řeší pouze porušení dle AML zákona, oznámení o možném protiprávním jednání je dle ZoOO mnohem širší.

V souvislosti s touto problematikou nesmíme opomenout ani sektorovou regulaci (příkladem mechanismus k hlášení dle § 12i ZPKT nebo dle § 48 ZDPZ). Tato sice pro AML povinné osoby zavedením ZoOO poněkud ztrácí význam (lze podřadit pod § 2 odst. 1 písm. d) bod 1. ZoOO), nicméně je třeba ji mít stále v patrnosti.

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů ve smyslu AML zákona projednává Finanční analytický úřad, na rozdíl od ostatních přestupků dle AML zákona se zde neúčastní Česká národní banka.

Jsme připraveni vás provést procesem nastavení vnitřního oznamovacího systému pro zajištění ochrany oznamovatelů, a to jak na úrovni AML povinných osob, tak v rámci corporate compliance u běžných podnikatelských struktur.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí