Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nové AML povinnosti pro alternativní fondy dle § 15 ZISIF

Mgr. Veronika Uhlířová

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“). Novela mimo jiné přinesla rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami jsou nově i osoby spravující majetek srovnatelný s obhospodařováním, tedy alternativní fondy dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Tyto subjekty mají dle § 21 AML zákona povinnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, tj. do 2.3.2021, vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik a zaslat jej v této lhůtě České národní bance. Kromě povinnosti vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, a tímto dokumentem se řídit, mají alternativní fondy nově také povinnost:

  • určit kontaktní osobu, která bude zajišťovat plnění oznamovací povinnosti v souvislosti s podezřelými obchody,
  • písemně pověřit člena statutárního orgánu zajištěním plnění povinností vyplývajících z AML zákona,
  • jednou za 12 měsíců vypracovat hodnotící zprávu,
  • jednou za 12 měsíců proškolit pracovníky v rámci AML problematiky.

Nebojte se na nás obrátit pro pomoc s přípravou výše uvedeného. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou veškerých dokumentů pro splnění povinností dle AML zákona. V rámci naší služby obdržíte vše, co k plnění AML povinností budete potřebovat. Zároveň Vám také nastavíme AML procesy ve společnosti tak, aby pro Vás byly srozumitelné a odpovídaly velikosti vaší společnosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v lednu roku 2017 a od února téhož roku byla koncipientkou v naší advokátní kanceláři. Nyní u nás působí jako spolupracující advokátka. Během studií získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích zaměřených zejména na generální praxi nebo také na exekutorském úřadě. V současné době se věnuje občanskému a obchodnímu právu a výkonu compliance. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí