Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: změny v souvislosti s novou právní úpravou

JUDr. Lumír Schejbal

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31.12.2013 provést zápis o změně právní formy notářským zápisem.

Pokud ve lhůtě do 31.12.2013 nedojde ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, může občanské sdružení změnit svou právní formu na ústav (zejména občanská sdružení poskytující sociální služby) nebo sociální družstvo. V opačném případě budou tato občanská sdružení považována za spolek.

Jde-li o novou právní úpravu spolků, je důležité upozornit na povinnost spolku ve lhůtě tří let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2016 přizpůsobit svou společenskou smlouvu nebo statut příslušným ustanovením NOZ a ve lhůtě dvou let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2015, přizpůsobit svůj název zákonným požadavkům a zahrnout označení „spolek“ nebo „ zapsaný spolek“ popř. zkratka „z.s.“ do svého názvu. Veškeré spolky budou nově evidovány ve spolkovém rejstříku, který povedou rejstříkové soudy a jehož součástí bude i sbírka listin.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí