Ostatní právní služby

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ: změny v souvislosti s novou právní úpravou

JUDr. Lumír Schejbal

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dojde počínaje 1.1.2014 k výrazným změnám v právní úpravě občanských sdružení. Pokud občanské sdružení poskytuje služby nejen svým členům, ale rovněž veřejnosti, mělo by nastávajícím změnám věnovat náležitou pozornost a nejpozději ve lhůtě do 31.12.2013 provést zápis o změně právní formy notářským zápisem.

Pokud ve lhůtě do 31.12.2013 nedojde ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, může občanské sdružení změnit svou právní formu na ústav (zejména občanská sdružení poskytující sociální služby) nebo sociální družstvo. V opačném případě budou tato občanská sdružení považována za spolek.

Jde-li o novou právní úpravu spolků, je důležité upozornit na povinnost spolku ve lhůtě tří let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2016 přizpůsobit svou společenskou smlouvu nebo statut příslušným ustanovením NOZ a ve lhůtě dvou let od účinnosti NOZ, tj. do 31.12.2015, přizpůsobit svůj název zákonným požadavkům a zahrnout označení „spolek“ nebo „ zapsaný spolek“ popř. zkratka „z.s.“ do svého názvu. Veškeré spolky budou nově evidovány ve spolkovém rejstříku, který povedou rejstříkové soudy a jehož součástí bude i sbírka listin.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí