Právo IT

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Softwarová licence, licenční smlouva

Mgr. Ondřej Bartošík
Software neboli počítačový program Z právního pohledu je na software nahlíženo jako na věc, a to jako na věc nehmotnou. Jako s každou věcí, tak i se software je možné nakládat různými způsoby. Software je definován jako autorské dílo, v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (Autorský zákon),…

SCHEJBAL&KOPEČNÝ posiluje tým v oblasti IT práva

JUDr. Lumír Schejbal
Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ rozšiřuje svůj tým v oblasti práva IT o nového kolegu Ondřeje Bartošíka. Díky rozšíření týmu v této oblasti o zkušeného právníka a praktika bude advokátní kancelář schopna ve větším rozsahu poskytovat služby v této rychle rostoucí oblasti práva. Ondřej Bartošík…

Co je třeba ošetřit u smlouvy o dílo na vývoj softwaru na zakázku

JUDr. Lumír Schejbal
Vývoj softwaru na zakázku není levnou záležitostí. Proto je nutné velmi dobře ošetřit autorská a vlastnická práva k softwaru na straně objednatele díla. Bohužel v praxi se setkáváme se smlouvami o dílo, které autorská a další práva řeší z pohledu objednatele nedostatečně. Na co by se tedy…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí