Právo IT

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

IT Outsourcing z pohledu práva

Mgr. Ondřej Bartošík
Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali její zaměstnanci na jinou společnost, která se na danou činnost specializuje. Hlavními důvody pro…

Softwarová licence, licenční smlouva

Mgr. Ondřej Bartošík
Software neboli počítačový program Z právního pohledu je na software nahlíženo jako na věc, a to jako na věc nehmotnou. Jako s každou věcí, tak i se software je možné nakládat různými způsoby. Software je definován jako autorské dílo, v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (Autorský zákon),…

SCHEJBAL&KOPEČNÝ posiluje tým v oblasti IT práva

JUDr. Lumír Schejbal
Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ rozšiřuje svůj tým v oblasti práva IT o nového kolegu Ondřeje Bartošíka. Díky rozšíření týmu v této oblasti o zkušeného právníka a praktika bude advokátní kancelář schopna ve větším rozsahu poskytovat služby v této rychle rostoucí oblasti práva. Ondřej Bartošík…

Co je třeba ošetřit u smlouvy o dílo na vývoj softwaru na zakázku

JUDr. Lumír Schejbal
Vývoj softwaru na zakázku není levnou záležitostí. Proto je nutné velmi dobře ošetřit autorská a vlastnická práva k softwaru na straně objednatele díla. Bohužel v praxi se setkáváme se smlouvami o dílo, které autorská a další práva řeší z pohledu objednatele nedostatečně. Na co by se tedy…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí