Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Přeměna podoby zaknihovaných dluhopisů na listinné

Ing. Jana Schejbalová

Pro našeho klienta jsem na klíč zajistili přeměnu podoby jeho prospektované zaknihované emise dluhopisů na listinnou. Vzhledem ke skutečnosti, že se změna podoby dluhopisů týkala zájmů vlastníků dluhopisů (§ 10 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech), bylo nutné, aby změnu schválila schůze vlastníků. Schůze vlastníků schvalovala změnu emisních podmínek, které byly součástí prospektu. Následně jsme pro klienta vypracovali dodatek k prospektu dluhopisů a na základě plné moci jsme jej nechali schválit Českou národní bankou.

V rámci našich služeb jsme pro klienta zajistili:

  • Sepis pozvánky na schůzi vlastníků dluhopisů a její zveřejnění
  • Právní asistenci při schůzi vlastníků
  • Přípravu dodatku k prospektu dluhopisů
  • Schválení dodatku na ČNB
  • Zrušení zaknihované emise v Centrálním depozitáři cenných papírů
  • Oznámení o změnách a výzvy k převzetí listinných dluhopisů vlastníkům
  • Přípravu listinných dluhopisů
  • Procesní postup výměny dluhopisů

Celý proces změny podoby byl proběhl za 2 měsíce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako účetní a projektová manažerka v menší firmě, zabývající se bezpečností práce a technickými překlady. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů. Své praktické zkušenosti s ekonomickými záležitostmi využívá především při přípravě podkladů k prospektům dluhopisů. Hovoří německy a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí