Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak na schůzi vlastníků dluhopisů?

Ing. Jana Schejbalová

Pro naše klienty jsme již několikrát připravili podklady a organizovali schůzi vlastníků dluhopisů, která se musí konat v případě, že se plánované změny u dluhopisů (emisních podmínek) týkají zájmů vlastníků dluhopisů, viz § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dle jen „zákon o dluhopisech“). Průběh schůze, týkají-li se změny zájmů vlastníků dluhopisů, musí být osvědčen notářským zápisem.

Pokud schůze vlastníků schvaluje změnu emisních podmínek, které byly součástí prospektu, je potřeba vyhotovit také dodatek prospektu, který schvaluje Česká národní banka (ČNB).

Svolání a průběh schůze vlastníků dluhopisů jsou upraveny v emisních podmínkách dluhopisů, případně se řídí zákonem o dluhopisech. Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků. Obecně platí, že organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává. V určitých případech (např. při porušení povinnosti svolat schůzi emitentem) jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta, přestože schůzi svolá sám vlastník.

Při svolání schůze je třeba zohlednit, že místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků dluhopisů účastnit se schůze.

V rámci našich služeb jsme pro klienta mj. zajistili:

  • sepis pozvánky na schůzi vlastníků dluhopisů
  • přípravu změnových podkladů pro schůzi a návrh usnesení schůze
  • právní asistenci při schůzi vlastníků
  • přípravu dodatku k prospektu dluhopisů
  • schválení dodatku na ČNB

Mnohokrát jsme provedli naše klienty složitou právní problematikou svolávání a realizace schůze vlastníků dluhopisů. Právní podporu poskytneme i vám.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako finanční účetní a projektová manažerka. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB, přípravu obchodních plánů pro licenční řízení na ČNB a ekonomické analýzy. Hovoří německy a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí