Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Klimeš v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou.

Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz) a § 3 odst. 1 písm. f) zákona, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků. Vydáváním platebním platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků se nerozumí pouze např. platební karty jako nejtypičtější platební prostředek, ale např. i webové stránky, jejich prostřednictvím poskytovatelé přijímají platební příkazy klientů (tzv. elektronické bankovnictví).

Stěžejní pro registraci platebních služeb u ČNB byl dobře zpracovaný byznys plán na požadované platební služby s komentářem k jednotlivým finančním položkám plánu. Podstatný pro úspěšnou registraci byl i podrobný a kvalifikovaný popis, včetně schématického znázornění, nově poskytovaných platebních služeb v návaznosti na poloautomatizované zpracování platebních operací poskytovatelem klientům.

Advokátní kancelář vypracovala pro klienta žádost a veškeré podklady pro registraci a zastupovala jej ve správním řízení před ČNB. Registrace byla poskytnuta na klíč a její vyřízení trvalo dva týdny.