Revize návrhu DIP: Přísnější pravidla a upravený daňový režim

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Dlouhodobý investiční produkt byl schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou a platí od 1. ledna 2024.


Pravidla pro dlouhodobý investiční produkt jsou nastavena přísněji oproti původně navrhovanému znění zákona. Schválené znění mění i oblast zdanění. Níže shrnujeme zásadní skutečnosti schváleného textu oproti původnímu mírnějšímu návrhu.

Oproti původnímu návrhu je nyní možné, aby majetek v rámci dlouhodobého investičního produktu zahrnoval pouze:

  • peněžní prostředky,
  • veřejně obchodovatelné investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu,
  • státní dluhopisy,
  • cenné papíry kolektivního investování,
  • vybrané zajišťovací dluhopisy.


Dalším významným prvkem schváleného znění je (s odůvodněním rizika daňových optimalizací) zrušení původně navrhovaného portfoliového přístupu ke zdanění. Zůstává tak možnost daňového osvobození na základě toho, že příjmy za zdaňovací období nepřesáhnou částku 100 000 Kč, a na základě časového testu podle zákona o daních z příjmů.


Poskytovatel dlouhodobého investičního produktu bude povinen oznámit České národní bance informaci o zahájení nebo ukončení poskytování DIP. Česká národní banka dle schváleného textu novely zákona povede také seznam poskytovatelů dlouhodobého investičního produktu.

V současnosti probíhají aktivní diskuze na úrovni Ministerstva financí ohledně praktických řešení, která souvisí s DIP (převody majetku vedeného v DIP mezi poskytovateli, vč. převodu spořicí doby, příspěvky zaměstnavatelů na DIP, apod.).

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí