Pravidelný reporting alternativních fondů dle § 15 ZISIF do konce ledna

SCHEJBAL & PARTNERS
Finanční služby a regulace

Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu ČNB. 

Subjekty dle § 15 budou za rok 2023 povinny nejpozději do 31. ledna 2024 podat tyto výkazy:

  • ROFOS 36 - Hlášení podlimitního správce alternativního fondu
  • ROFOS 37 - Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce

Struktura výkazů ROFOS 36 a ROFOS 37 je poměrně nepřehledná, s jejich vyplněním vám pomůžeme. Povinný subjekt musí podat např. informace o počtu investorů alternativního fondu, investiční strategii, nejpoužívanějších trzích a investičních nástrojích, hodnotě aktiv, skladbě portfolia a další. To vše platné k datu 31. 12. 2023.

Výkazy se podávají jednou ročně, vždy do konce ledna za předcházející rok, prostřednictvím informačního systému SDAT České národní banky. Pro přístup do systému SDAT je nutné mít zaručený podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Naše advokátní kancelář kvalifikovaným přístupem do systému SDAT disponuje. Našim klientům pomáháme sestavit potřebné reportingy a na základě plné moci je podáváme na ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí