Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení licence obchodníka s cennými papíry pro klienta

JUDr. Lumír Schejbal

Pro klienta Prague Wealth Management vyřídila advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS licenci obchodníka s cennými papíry. Licence byla vyřízena tzv. na klíč.

Advokátní kancelář připravila v součinnosti s klientem obchodní plán a navrhla a vytvořila systém vnitřních předpisů, které pokryly všechny procesy ve společnosti. Tedy organizaci vnitřního provozu, včetně činností compliance, řízení rizik a risk managementu. Klíčové pak bylo vypracování vnitřních předpisů pro řádné poskytování investičních služeb klientům.

Na základě zmocnění následně zastupovala advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS klienta ve správním řízení před Českou národní bankou (ČNB). Řízení bylo ukončeno vydáním kladného povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP).

Advokátní kancelář bude poskytovat klientovi i následnou compliance podporu v oblasti poskytování investičních služeb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí