Pro klienta Prague Wealth Management vyřídila advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS licenci obchodníka s cennými papíry. Licence byla vyřízena tzv. na klíč.

Advokátní kancelář připravila v součinnosti s klientem obchodní plán a navrhla a vytvořila systém vnitřních předpisů, které pokryly všechny procesy ve společnosti. Tedy organizaci vnitřního provozu, včetně činností compliance, řízení rizik a risk managementu. Klíčové pak bylo vypracování vnitřních předpisů pro řádné poskytování investičních služeb klientům.

Na základě zmocnění následně zastupovala advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS klienta ve správním řízení před Českou národní bankou (ČNB). Řízení bylo ukončeno vydáním kladného povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP).

Advokátní kancelář bude poskytovat klientovi i následnou compliance podporu v oblasti poskytování investičních služeb.