Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Vyřízení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů pro klienta

JUDr. Lumír Schejbal

Pro klienta Český Tringl, a.s. vyřídila advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Licence byla vyřízena tzv. na klíč.

Advokátní kancelář připravila v součinnosti s klientem obchodní plán a navrhla a vytvořila systém vnitřních předpisů, které pokryly všechny procesy ve společnosti. Tedy organizaci vnitřního provozu, včetně činností compliance, řízení rizik a risk managementu. Klíčové pak bylo vypracování vnitřních předpisů pro řádné poskytování úvěrových služeb klientům, zejména pravidel úvěruschopnosti.

Na základě zmocnění následně zastupovala advokátní kancelář SCHEJBAL & PARTNERS klienta ve správním řízení před Českou národní bankou (ČNB). Řízení bylo ukončeno vydáním registrace ČNB k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Advokátní kancelář bude poskytovat klientovi i následnou compliance podporu v oblasti poskytování úvěrových služeb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí