Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Alternativní fond dle § 15 ZISIF a povinnost mít LEI

JUDr. Lumír Schejbal

K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI (Legal Entity Identifier - identifikátor obchodní společnosti).

Registrace k přidělení LEI je potřebná pouze pro právnické osoby, které chtějí uzavřít smlouvu s obchodníkem s cennými papíry a chtějí obchodovat s investičními nástroji, včetně derivátů (futures, opce, CFD apod.). Osoby, které budou svou správu či obhospodařování aktiv směřovat např. do nemovitostí, movitých věcí či kryptoměn LEI mít nemusí.

Registrace k LEI je poměrně jednoduchá. V České republice přiděluje LEI Centrální depozitář cenných papírů, návod lze nalézt zde. Na trhu jsou však i jiní registrátoři jejichž služeb lze využít, jejich seznam lze nalézt v registru zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí