Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Alternativní fond dle § 15 ZISIF a povinnost mít LEI

JUDr. Lumír Schejbal

K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI (Legal Entity Identifier - identifikátor obchodní společnosti).

Registrace k přidělení LEI je potřebná pouze pro právnické osoby, které chtějí uzavřít smlouvu s obchodníkem s cennými papíry a chtějí obchodovat s investičními nástroji, včetně derivátů (futures, opce, CFD apod.). Osoby, které budou svou správu či obhospodařování aktiv směřovat např. do nemovitostí, movitých věcí či kryptoměn LEI mít nemusí.

Registrace k LEI je poměrně jednoduchá. V České republice přiděluje LEI Centrální depozitář cenných papírů, návod lze nalézt zde. Na trhu jsou však i jiní registrátoři jejichž služeb lze využít, jejich seznam lze nalézt v registru zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí