Pro našeho klienta z oboru nanotechnologií v chemickém průmyslu jsme zajistili vypracování a schválení prospektu Českou národní bankou.

Sestavení prospektu v souladu s nařízením o prospektu měl ve SCHEJBAL&PARTNERS na starosti tým složený z právníků a ekonomů advokátní kanceláře. Vedle popisu emitenta, strategie, odvětví podnikání a jeho trendů bylo nutné popsat veškerá rizika emitenta a cenných papírů. Prospekt musel zahrnovat i dopady coronaviru a ekonomické recese v ČR na podnikání emitenta. Příprava prospektu trvala 4 týdny, schválení prospektu na ČNB trvalo 6 týdnů.