Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Schválení prospektu dluhopisů v oboru nanotechnologií na ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Pro našeho klienta z oboru nanotechnologií v chemickém průmyslu jsme zajistili vypracování a schválení prospektu Českou národní bankou.

Sestavení prospektu v souladu s nařízením o prospektu měl ve SCHEJBAL&PARTNERS na starosti tým složený z právníků a ekonomů advokátní kanceláře. Vedle popisu emitenta, strategie, odvětví podnikání a jeho trendů bylo nutné popsat veškerá rizika emitenta a cenných papírů. Prospekt musel zahrnovat i dopady coronaviru a ekonomické recese v ČR na podnikání emitenta. Příprava prospektu trvala 4 týdny, schválení prospektu na ČNB trvalo 6 týdnů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí