Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Schválení prospektu dluhopisů v oboru nanotechnologií na ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Pro našeho klienta z oboru nanotechnologií v chemickém průmyslu jsme zajistili vypracování a schválení prospektu Českou národní bankou.

Sestavení prospektu v souladu s nařízením o prospektu měl ve SCHEJBAL&PARTNERS na starosti tým složený z právníků a ekonomů advokátní kanceláře. Vedle popisu emitenta, strategie, odvětví podnikání a jeho trendů bylo nutné popsat veškerá rizika emitenta a cenných papírů. Prospekt musel zahrnovat i dopady coronaviru a ekonomické recese v ČR na podnikání emitenta. Příprava prospektu trvala 4 týdny, schválení prospektu na ČNB trvalo 6 týdnů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí