Poslaneckou sněmovnou prošel napodruhé, dne 10. 3. 2020, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tento zákon novelizoval i zákon o dluhopisech.

V důsledku novely vzniká emitentům dluhopisů povinnost vyřídit si pro každou emisi dluhopisů ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). ISIN se tak stává povinou náležitostí každého dluhopisu, ať už se jedná o emisi dluhopisů s prospektem, podlimitní emisi do 1 mil. EUR, či neveřejné emise dluhopisů. Dluhopis musí mít ISIN bez ohledu na podobu dluhopisu, tedy zda je listinná či zaknihovaná. Poplatek za přidělení ISIN v CDCP činí 1.500 Kč.

Emisní podmínky musí nově obsahovat informaci o tom:

  • zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem;
  • že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka,
  1. je tento prospekt posouzen Českou národní bankou pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených,
  2. Česká národní banka při jeho schvalování neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a
  3. Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Účinnost novely zákona je od května 2020.

Naše advokátní kancelář připravuje pro klienty emise dluhopisů na klíč. Součástí služeb je vyřízení ISIN v CDCP i komplexní příprava emisních podmínek dle zákona o dluhopisech.