Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Každý dluhopis musí mít nově ISIN a nové povinné náležitosti emisních podmínek dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal

Poslaneckou sněmovnou prošel napodruhé, dne 10. 3. 2020, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tento zákon novelizoval i zákon o dluhopisech.

V důsledku novely vzniká emitentům dluhopisů povinnost vyřídit si pro každou emisi dluhopisů ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). ISIN se tak stává povinou náležitostí každého dluhopisu, ať už se jedná o emisi dluhopisů s prospektem, podlimitní emisi do 1 mil. EUR, či neveřejné emise dluhopisů. Dluhopis musí mít ISIN bez ohledu na podobu dluhopisu, tedy zda je listinná či zaknihovaná. Poplatek za přidělení ISIN v CDCP činí 1.500 Kč.

Emisní podmínky musí nově obsahovat informaci o tom:

  • zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem;
  • že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka,
  1. je tento prospekt posouzen Českou národní bankou pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených,
  2. Česká národní banka při jeho schvalování neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a
  3. Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Účinnost novely zákona je od května 2020.

Naše advokátní kancelář připravuje pro klienty emise dluhopisů na klíč. Součástí služeb je vyřízení ISIN v CDCP i komplexní příprava emisních podmínek dle zákona o dluhopisech.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí