K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI (Legal Entity Identifier - identifikátor obchodní společnosti).

Registrace k přidělení LEI je potřebná pouze pro právnické osoby, které chtějí uzavřít smlouvu s obchodníkem s cennými papíry a chtějí obchodovat s investičními nástroji, včetně derivátů (futures, opce, CFD apod.). Osoby, které budou svou správu či obhospodařování aktiv směřovat např. do nemovitostí, movitých věcí či kryptoměn LEI mít nemusí.

Registrace k LEI je poměrně jednoduchá. V České republice přiděluje LEI Centrální depozitář cenných papírů, návod lze nalézt zde. Na trhu jsou však i jiní registrátoři jejichž služeb lze využít, jejich seznam lze nalézt v registru zde.