Právní blog

Dluhopisy s prospektem a kontrola propagace veřejné nabídky ČNB

Mnoho emitentů má zato, že schválením prospektu ze strany ČNB veškeré povinnosti ohledně jejich veřejné nabídky a propagace dluhopisů končí. Tak tomu ale není, pro veřejnou nabídku dluhopisů, akcií či jiných cenných papírů (odhlížíme od výjimek pro veřejnou nabídku v nařízení) je třeba kromě schváleného prospektu cenného papíru dodržet pravidla ...


Převod dluhopisu po splatnosti

Nedávno jsme řešili právní problém, zda lze listinný dluhopis po splatnosti převést standardním způsobem nebo se již jedná o převod (cesi) pohledávky. Dle ustanovení § 514 občanského zákoníku je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Vyjdeme ...


Poskytovatelé komerčních úvěrů jsou povinné osoby dle zákona AML

Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou povinnou osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček. Bližší požadavky onoho oprávnění zákon nestanovuje. Ze ...


Chystaná novela zákona proti praní špinavých peněz

Vláda dne 1. 6. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a další související zákony, který zapracovává především unijní právo do českého právního řádu. Dne 7. 7. 2020 prošel návrh prvním čtením v poslanecké ...


Červen a červenec 2020 je u nás měsíc schválených prospektů podaných žádostí o platební licence

V půlce června jsme pro významného brněnského developera zajistili schválení prospektu dluhopisů k financování jeho nových developerských projektů. Na konci června schválila ČNB prospekt dluhopisů dalšímu našemu klientovi z oblasti developmentu. Upsaný kapitál bude použit na rozsáhlé projekty v Praze a v Brně. V první půlce července jsme pro ...


Návrh směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

Na základě veřejné konzultace a zpětné vazby odborné skupiny uskutečněné pod vedením Komise EU vznikl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu. Konzultace s ministerstvy a odborníky na právní otázky se vedly na téma rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání, ochrana zajištěných ...


Probíhá veřejná konzultace Evropské komise k zeleným dluhopisům

Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat finanční sektor k dosahování udržitelnosti. Jde zejména o přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím. V rámci akčního plánu se Komise ...


Na ČNB proběhl kulatý stůl k FinTechům

Česká národní banka (ČNB) uspořádala v pondělí 22.6.2020 kulatý stůl na téma licencování platebních služeb v ČR a zkušenosti a aktuální přístup ČNB. Kulatého stolu se za naši advokátní kancelář zúčastnil kolega Ondřej Bartošík. Zde jsou shrnuty jeho poznámky a postřehy: Kontaktní místo pro FinTech společnosti ČNB zřídila v listopadu 2019 ...