Právní blog

Prokazování odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění v době nouzového stavu

Epidemie nemoci COVID-19 zasáhla také do sféry finančního trhu z pohledu distribuce pojištění a zajištění. Přechodná ustanovení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) ukládají v § 122 povinnost prokázat odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění do 24 měsíců ode dne nabytí ...


Seminář pro členy Hospodářské komory

V pátek 23. 11. 2020 uspořádala naše advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS seminář pro členy Hospodářské komory na téma financování firem prostřednictvím dluhopisů. Seminář proběhl on-line a zúčastnili se jej především zájemci z řad středních firem. Po semináři proběhla krátká diskuze, kdy zájemce nevíce zajímalo téma zelených dluhopisů a ...


Za jak dlouho získáte licenci k platebním či jiným službám od ČNB? Na rovinu

Jestliže v průběhu přípravy vašeho podnikatelského záměru zjistíte, že vámi zamýšlená činnost spadá do oblasti regulovaných finančních služeb, ať už se jedná o platební, investiční, nebo úvěrové služby, je pro rozjezd vašeho podnikání důležité získat v co nejbližší době povolení od České národní banky. Pokud váš záměr obsahuje unikátní nápad či ...


Změny ve výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF – alternativní fondy

Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se v roce 2020 dočkala změny, kterou přinesla vyhláška č. 267/2020 Sb., o ...


Nové povinnosti osob nakládajících s virtuálními měnami a kryptoaktivy

V souvislosti s chystanou velkou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a dalších souvisejících zákonů dojde mj. k přísnější regulaci nakládání s virtuálními měnami. Osobám nakládajícím s virtuálními měnami účinností novely přibydou ...


Povinné AML osoby a oznamování systému vnitřních zásad a hodnocení rizik

Mezi povinnosti osob uvedených v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“ nebo „zákon proti praní špinavých peněz“) mimo jiné patří zpracování systému vnitřních zásad dle § 21 ZAML a hodnocení rizik na základě § 21a ZAML. U systému vnitřních zásad se ...


Jak na digitalizaci smluvních procesů

Ve svém běžném životě jsem stále překvapen, když k podpisu smlouvy, ať už je to k běžnému účtu či ke smlouvě o dodávce elektřiny, musím vážit cestu na pobočku či podepisovat papírovou smlouvu a posílat ji poštou. V době internetu, resp. Amazonu či Revolutu, je takové kontraktační řešení pomalé a nepraktické, pro klienty odrazující. Žijeme v ...


Evropská komise představila Strategii pro digitální finance pro EU

Evropská komise představila a zveřejnila Strategii pro digitální finance pro EU. Sdělení Komise o Strategii pro digitální finance pro Evropu (též „Strategie pro digitální finance“, Digital Finance Strategy) bylo vydáno 24. 9. 2020 jako součást Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), jehož součástí byly ...