Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Zákon o whistleblowingu a přímá aplikovatelnost směrnice

Mgr. Filip Urban
Whistleblowing nemá přiléhavý český ekvivalent. Lze jej definovat jako možnost oznámit neetické či protiprávní chování v rámci organizace, aniž by oznamovateli hrozila odvetná akce zaměstnavatele, např. v podobě nátlaku, snížení platu či ztráty zaměstnání. V Česku úprava tohoto oznamování v…

Novela zákona o elektronických komunikacích

SCHEJBAL & PARTNERS
Rozsáhlá novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích má za cíl stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, konzistentní přístup při správě rádiového spektra, sjednocení předpisů a pravidel, ochranu spotřebitelů a rovné podmínky účastníků na trhu. Cookies Spotřebitelsky…

Kdo může být koncovým distributorem dluhopisů?

JUDr. Lumír Schejbal
Častá otázka emitentů dluhopisů je, kdo vlastně může jejich dluhopisy prodávat. Zde uvádíme stručnou odpověď. Prodej dluhopisů může provádět: - emitent, prostřednictvím - statutárního orgánu, smlouvy mohou osobně podepisovat statutáři - zaměstnanců na základě pracovní smlouvy nebo dohody o…

Zaměstnanecké akcie či podíly jako efektivní způsob odměňování

JUDr. Lumír Schejbal
Zaměstnanecké akcie či obchodní podíly mohou být zajímavou variantou pro vyplácení odměn klíčovým zaměstnancům společnosti. Tento způsob odměňování je v posledních letech na vzestupu. Je to zejména tím, že se systém odměn dá nastavit velmi pružně v návaznosti na dosažené výsledky a v neposlední…

Úvěrové ukazatele dle zákona o ČNB

Mgr. Filip Urban
Novelou zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 219/2021 Sb.), jenž nabyla účinnosti ke dni 1. 8. 2021, byl do tohoto zákona vložen § 45a, který definuje úvěrové ukazatele. Dle tohoto paragrafu nesmí být poskytnut spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, což je nemovitost,…

Pohyblivý úrok u dluhopisů, protiinflační dluhopisy

JUDr. Lumír Schejbal
V době rostoucí či vysoké inflace je výnos z dluhopisů, vedle rizikovosti emitenta, jedním z klíčových kritérií pro koncové kupující. Přece jenom úrokový výnos ve výši 4 % (3,4 % po zdanění) při inflaci 6 % nemusí být pro všechny investory atraktivní. Úroková sazba Jedním z řešení je nastavit…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí