Právní blog

Formy poskytování platebních služeb v České republice

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebních službách upravuje poskytování platebních služeb v České republice a stanovuje podmínky pro výkon platebních služeb. Platební služby lze v České republice poskytovat v režimu: platební instituce poskytovatele platebních služeb malého rozsahu obchodní zástupce. Platební instituce Platební instituce (PI) musí ...


Wealth management nový fenomén v České republice

Wealth management, nebo též profesionální správa majetku bohatých osob, je relativně novým jevem na českém finančním trhu. Doposud je spíše doménou bank, rozsah jejich služeb je však omezený zpravidla na produkty a investice ze skupiny. Proto nyní vznikají nové poradenské firmy, které se snaží nabídnout klientům komplexní službu spojenou s ...


ČNB obdržela 108 žádostí o licenci poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Není to málo?

Dle tiskové zprávy České národní banky, tato obdržela 108 žádostí o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů a 353 žádostí o registraci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Je to moc nebo málo? Dle mého názoru je to poměrně málo. Největší vliv na relativně nízký počet žádostí měl požadavek na počáteční kapitál ...


ČNB zveřejnila seznam zkouškových otázek podle zákona o spotřebitelském úvěru

Česká národní banka zveřejnila dne 1. 2. 2017 souhrnné informace ke zkouškám dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Informace na webových stránkách ČNB obsahují i kompletní seznam všech testových otázek ke zkouškám osob podílejících se na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, včetně správných odpovědí. Informace ...


Transformace investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými papíry

Od 1. 1. 2018 bude účinná novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), která do českého právního řádu přinese implementaci MiFID II a dalších evropských předpisů. Novela ZPKT přinese i značné změny v regulaci investičních zprostředkovatelů. Jejich regulace se již v podstatě nebude lišit od obchodníků s cennými papíry, ...


Nový zákon o platebním styku je příležitostí pro fintech startupy

V listopadu 2016 zahájil pouť v legislativním procesu nový zákon o platebním styku, který má nahradit stávající zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb. Největší novinkou zákona, v návaznosti na směrnici o platebních službách, je zavedení dvou nových platebních služeb, a to: služba nepřímého udělení platebního příkazu, služba informování o ...


Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Pro stávající poskytovatele spotřebitelského úvěru to znamená, že musí začít poskytovat spotřebitelské úvěry podle nových pravidel, obsažených v zákoně. Nebankovní poskytovatelé musejí tedy začít používat nové smluvní vzory a další smluvní dokumentaci, která bude v ...


Vyhláška o žádostech podle zákona o spotřebitelském úvěru nabyla platnosti

Dne 25. 11. 2016 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, kterou lze nalézt zde. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016. Od data 1. 12. 2016 lze též podávat žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, registraci ...