Právní blog

Obchodní plán pro licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Klíčovým přílohou pro povolení k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (NPSÚ) dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) je plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o ...


Společný standard pro oznamování (CRS) – GATCA

Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací, které by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Právním základem pro CRS je mnohostranná dohoda příslušných orgánů provádějící Úmluvu o ...


Jak na výzvu ČNB k odstranění nedostatků žádosti o registraci či licenci

Licenční či registrační řízení před Českou národní bankou (ČNB) jsou velmi složitá. Bez ohledu na požadovaný druh oprávnění jsou jednotlivé licenční řízení svou strukturou obdobná, liší se zpravidla jen ve specificích poskytovaných finančních služeb a v úpravě rizik a postupů ve vztahu ke klientskému majetku. Většina podaných žádostí na ČNB má ...


Licence České národní banky pro FinTech společnosti

Co je to FinTech? V posledních letech se můžeme setkávat, zejména v odborném tisku, s populárním pojmem FinTech. Co to vlastně je? Dle našeho názoru můžeme FinTech společnost definovat jako poskytovatele regulovaných finančních služeb prostřednictvím moderních technologií. Tyto společnosti často využívají principy sdílené ekonomiky, nové ...


Zákon o spotřebitelském úvěru – prokazování odborné způsobilosti po datu 1. 3. 2017

Dle § 176 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) lze do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona prokázat odborné znalosti a dovednosti čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Avšak osoby, které podaly na Českou národní banku (ČNB) žádost o udělení licence nebankovního ...


Spotřebitelské úvěry i pro rizikové klienty

Spotřebitelské úvěry můžeme dělit z různých hledisek. Dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru lze úvěry dělit na úvěry na bydlení, jiné než na bydlení a vázané spotřebitelské úvěry[1]. Dle poskytovatelů a rizikovosti lze úvěry dělit např. na úvěry bankovní, standardní úvěry nebankovních poskytovatelů a tzv. anglické půjčky ...


Neveřejná emise dluhopisů, její propagace a nabídka

Propagace neveřejných emisí je problematická a pokud je k ní vůbec přistoupeno musí být vždy spojena s řízeným a evidovaným počtem zájemců, kterým byla poskytnuta úplná nabídka, zejména emisní podmínky. Propagace privátních emisí dluhopisů se nesmí dostat do konfliktu s § 34 a 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ...


Formy poskytování platebních služeb v České republice

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebních službách upravuje poskytování platebních služeb v České republice a stanovuje podmínky pro výkon platebních služeb. Platební služby lze v České republice poskytovat v režimu: platební instituce poskytovatele platebních služeb malého rozsahu obchodní zástupce. Platební instituce Platební instituce (PI) musí ...