Právní blog

K obsahu evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření

ČNB dnes vydala stanovisko (odpověď na dotaz) k obsahu evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém odkaze. Pokud uvedené smlouvy v praxi uzavíráte, doporučujeme obsah evidence smluv a potenciálních zákazníků přizpůsobit uvedenému stanovisku. Evidence může být vedena přímo v informačním systému ...


Minimální počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěrů a způsoby jeho zvýšení

Připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru nově stanovuje pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů povinnost mít počáteční kapitál alespoň ve výši 20 000 000 Kč. Počátečním kapitálem se dle připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru rozumí součet: splaceného základního kapitálu splaceného emisního ážia povinných rezervních ...


Pozměňovací návrhy Rozpočtového výboru k připravovanému zákonu o spotřebitelském úvěru

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v usnesení ze dne 1. 4. 2016 schválil pozměňovací návrhy k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Pozměňovací návrhy z větší části obsahují úpravy technického charakteru. Obsahové změny v pozměňovacích návrzích jsou zaměřeny na informační povinnosti při poskytování spotřebitelského úvěru a ...


Povinnosti společnosti na zprostředkování P2P půjček

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející s platebními službami, si mnohdy neuvědomují, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Jednou z takových služeb je poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování tzv. P2P půjček. Nejznámějšími zprostředkovateli ...


Podmínky pro udělení povolení nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a prováděcích vyhlášek

Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a dále ...


Registrace (licence) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Klimeš v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, provedení převodu peněžních prostředků, při němž ...


Rozpočtový výbor k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny usnesením ze dne 16. 3. 2016 přerušil projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Na schůzi rozpočtového výboru 30. 3. 2016 se budou projednávat případné pozměňovací návrhy a návrh zákona by měl být následně vpuštěn k druhému čtení v Poslanecké sněmovně. Schválení nového zákona o ...


Příprava budoucích nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru na licenční řízení ještě před přijetím nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Připravovaný zákon o úvěru pro spotřebitele stanovuje pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru povinnost získat oprávnění k činnosti (licenci) od ČNB, jak jsme již informovali v dřívějších článcích. Tento článek se zaměřuje na vybrané podmínky pro udělení licence, na jejichž splnění je možné se připravit již před účinností zákona o ...