Právní blog

Novela ZPKT zakáže investičním zprostředkovatelům zprostředkovávat akcie

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě novelu zákona, kterou se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novela obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace směrnice MiFID II a souvisejících nařízení. Obecně má navrhovaný právní ...


Zákon o úvěru pro spotřebitele míří z vlády do Poslanecké sněmovny

Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele Vláda na svém jednání dne 2.12.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon byl odeslán Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Zákon má podporu většiny politiků i odborné veřejnosti. ...


Legislativní rada vlády schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Legislativní rada vlády na svém jednání dne 12.11.2015 schválila návrh nového zákona o úvěru pro spotřebitele, který má nahradit nyní platný zákon 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon bude na svém zasedání dne 2.12.2015 projednávat vláda. Lze očekávat, že zákon bude vládou schválen a následně bude zahájena schvalovací procedura zákona o ...


Holdingová struktura, legální způsob plánování výplaty výnosů z kapitálových korporací

Předmětem tohoto článku je stručný popis legální formy optimalizace výplaty dividend a podílů na zisku u právnických osob prostřednictvím holdingové struktury, tedy v rámci vztahu mezi mateřskou a dceřinou společností. Článek dále popisuje vytvoření optimalizačních holdingových struktur mezi vlastníky, fyzickými osobami a jejich kapitálovými ...


Veřejná nabídka dluhopisů bez prospektu?

V naší právní praxi se často setkáváme s dotazem, zda lze vydat emisi listinných dluhopisů bez prospektu, a tuto veřejně nabízet investorům, např. na internetu. Otázku je vždy nutné posuzovat pro každou jednotlivou emisi samostatně, neboť každá emise dluhopisů je individuální a má svá specifika spočívající např. v délce splatnosti, objemu emise ...


Úspěšný zápis našeho klienta do registru osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona ZISIF

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta BRODIS FUND, s.r.o. v řízení o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který ČNB vede v souladu s § 596 písm. f) ZISIF. Klient byl do seznamu vedeném Českou ...


Licence, oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Nový zákon o úvěru pro spotřebitele (ZUS), který by měl projít legislativním procesem a nabýt účinnosti v březnu roku 2016, významně zpřísňuje vstup do odvětví nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Stávající poskytovatelé se budou muset nové právní úpravě přizpůsobit, nebo svou činnost ukončit. Licence ČNB Regulaci a dozor nad ...


Srovnání investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry

S rostoucími požadavky České národní banky na kvalifikovaný výkon činnosti investičního zprostředkovatele zajisté nejednoho společníka či akcionáře investičního zprostředkovatele napadlo, zda by nebylo lepší disponovat prestižnějším povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry. Tento článek si klade za cíl, popsat základní rozdíly mezi ...