Právní blog

Povinnosti společnosti na zprostředkování P2P půjček

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející s platebními službami, si mnohdy neuvědomují, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Jednou z takových služeb je poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování tzv. P2P půjček. Nejznámějšími zprostředkovateli ...


Podmínky pro udělení povolení nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a prováděcích vyhlášek

Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a dále ...


Registrace (licence) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Klimeš v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, provedení převodu peněžních prostředků, při němž ...


Rozpočtový výbor k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny usnesením ze dne 16. 3. 2016 přerušil projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru. Na schůzi rozpočtového výboru 30. 3. 2016 se budou projednávat případné pozměňovací návrhy a návrh zákona by měl být následně vpuštěn k druhému čtení v Poslanecké sněmovně. Schválení nového zákona o ...


Příprava budoucích nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru na licenční řízení ještě před přijetím nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Připravovaný zákon o úvěru pro spotřebitele stanovuje pro nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru povinnost získat oprávnění k činnosti (licenci) od ČNB, jak jsme již informovali v dřívějších článcích. Tento článek se zaměřuje na vybrané podmínky pro udělení licence, na jejichž splnění je možné se připravit již před účinností zákona o ...


Nová definice subjektů veřejného zájmu

Dne 1. ledna 2016 došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví k zásadnímu zúžení definice „subjektu veřejného zájmu“. Pojem subjekt veřejného zájmu byl před 1. lednem 2016 definován v § 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech následovně: Subjektem veřejného zájmu je právnická osoba založená podle českého práva, která ...


Úspěšné registrace (licence) nového vydavatele elektronických peněz malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. poskytovala právní pomoc společnosti BANCIBO, SE v řízení o udělení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu před Českou národní bankou. Správní řízení spočívalo v registraci společnosti jako vydavatele elektronických peněz malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách. ...


Úspěšné registrace (licence) nového poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Jooe Czech Republic s.r.o. v řízení o udělení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Licenční řízení spočívalo v registraci platebních služeb dle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, provedení převodu peněžních ...