Právní blog

Evropská komise představila Strategii pro digitální finance pro EU

Evropská komise představila a zveřejnila Strategii pro digitální finance pro EU. Sdělení Komise o Strategii pro digitální finance pro Evropu (též „Strategie pro digitální finance“, Digital Finance Strategy) bylo vydáno 24. 9. 2020 jako součást Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí (Digital Finance Package), jehož součástí byly ...


Návrhy nařízení Evropské komise upravující transakce s kryptoaktivy

Kryptoaktiva včetně digitálních tokenů nejsou v současné době komplexně regulována. To vede k širokým diskuzím o jejich právní povaze s nejasnými výsledky. Některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli. Evropská komise z důvodu sjednocení regulace v EU publikovala koncem září návrhy nařízení ke kryptoaktivům, konkrétně návrh nařízení o ...


Česká zbrojovka vstupuje na Burzu cenných papírů

Po dlouhé době, poslední Moneta bank vstoupila na burzu v roce 2016, může Burza cenných papírů Praha (BCPP) slavit vstup významné společnosti na hlavní trh. Emitentem na burzu přijímaných akcií je Česká zbrojovka Group SE, ISIN akcií je CZ00090008942, ticker emise na BCPP je CZG. Tržní kapitalizace se předpokládá ve výši cca 10-14 mld. Kč. ...


Dluhopisy s prospektem a kontrola propagace veřejné nabídky ČNB

Mnoho emitentů má zato, že schválením prospektu ze strany ČNB veškeré povinnosti ohledně jejich veřejné nabídky a propagace dluhopisů končí. Tak tomu ale není, pro veřejnou nabídku dluhopisů, akcií či jiných cenných papírů (odhlížíme od výjimek pro veřejnou nabídku v nařízení) je třeba kromě schváleného prospektu cenného papíru dodržet pravidla ...


Převod dluhopisu po splatnosti

Nedávno jsme řešili právní problém, zda lze listinný dluhopis po splatnosti převést standardním způsobem nebo se již jedná o převod (cesi) pohledávky. Dle ustanovení § 514 občanského zákoníku je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Vyjdeme ...


Poskytovatelé komerčních úvěrů jsou povinné osoby dle zákona AML

Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou povinnou osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček. Bližší požadavky onoho oprávnění zákon nestanovuje. Ze ...


Chystaná novela zákona proti praní špinavých peněz

Vláda dne 1. 6. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a další související zákony, který zapracovává především unijní právo do českého právního řádu. Dne 7. 7. 2020 prošel návrh prvním čtením v poslanecké ...


Červen a červenec 2020 je u nás měsíc schválených prospektů podaných žádostí o platební licence

V půlce června jsme pro významného brněnského developera zajistili schválení prospektu dluhopisů k financování jeho nových developerských projektů. Na konci června schválila ČNB prospekt dluhopisů dalšímu našemu klientovi z oblasti developmentu. Upsaný kapitál bude použit na rozsáhlé projekty v Praze a v Brně. V první půlce července jsme pro ...