Právní blog

Nová právní úprava platebních služeb

V regulaci platebního styku v rámci Evropské unie (EU), tedy i v Česku, dojde v blízké budoucnosti ke značným změnám. Na podzim roku 2015 lze očekávat přijetí novely Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Zavedení změn do českého právního řádu musí být provedeno do 2 let od přijetí směrnice. Přijetím novely směrnice dojde k řadě změn, např. ...


Fúze sloučením, proces a jeho úskalí

Fúzí korporací sloučením mohou být řešeny např. finanční potíže společností, kdy zpravidla prosperující společnost jako nástupnická převezme závazky i majetek zanikající a tato dále neprohlubuje svou případnou ztrátu. Fúze se uskutečňují také za účelem snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity podnikatelských aktivit, optimalizace ...


Emise firemních či korporátních dluhopisů a jejich veřejná nabídka

Jedním ze způsobů financování činnosti či rozvoje společnosti, v poslední době v České republice stále populárnější, jsou emise firemních dluhopisů. Jejich prostřednictvím jsou pak získávány finanční prostředky od privátních investorů či veřejnosti. Základní právní úprava emisí dluhopisů je obsažena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dále ...


Dopad FATCA na české finanční instituce

Co je to FATCA Foreign Account Tax Compliance Act zkráceně „FATCA“ je americký zákon, který přijaly spojené státy v rámci snahy o vyšší efektivitu při správě daní, jedná se o jedno z opatření, přijatých úřady USA v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi. FATCA nabyla účinnosti 1. července 2014. Hlavním účelem FATCA je zabránit daňovým ...


Změna právní úpravy a regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a půjček

Ministerstvo financí chystá rozsáhlou novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Cílem změny zákona má být dle Ministerstva financí (MF) z přísnění vstupu do odvětví poskytování spotřebitelských úvěrů a eliminace velkého počtu poskytovatelů nebankovních úvěrových služeb a jejich zprostředkovatelů. Dle údajů Ministerstva průmyslu a ...


Úspěšná registrace našeho klienta jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu u ČNB

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. zastupovala klienta Motra Finance s.r.o. při jeho registraci jako poskytovatele platebních služeb malého rozsahu před Českou národní bankou. Registrace probíhala dle zpřísněných pravidel pro registraci po prosincové novele vyhlášky č. 141/2011 Sb. Stěžejní při registraci byl kvalifikovaně a realisticky ...


Chystaná změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů MiFID II

Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů. Mnoho pravidel bude upraveno pouze v přímo účinných ...


MiFID II a změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

V souvislostí s MiFID II se chystá změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo financí chystá změny v oblasti regulace investičních zprostředkovatelů upravené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Návrh s jistotou ještě dozná změn, ale lze předpokládat, že v návrhu nastíněný základní rámec nové ...