Právní blog

Probíhá veřejná konzultace Evropské komise k zeleným dluhopisům

Evropská komise zahájila konzultaci formou dotazníkového šetření k ustanovení standardu zelených bondů EU. Konzultace navazuje na Akční plán financování udržitelného růstu s cílem zaangažovat finanční sektor k dosahování udržitelnosti. Jde zejména o přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím. V rámci akčního plánu se Komise ...


Na ČNB proběhl kulatý stůl k FinTechům

Česká národní banka (ČNB) uspořádala v pondělí 22.6.2020 kulatý stůl na téma licencování platebních služeb v ČR a zkušenosti a aktuální přístup ČNB. Kulatého stolu se za naši advokátní kancelář zúčastnil kolega Ondřej Bartošík. Zde jsou shrnuty jeho poznámky a postřehy: Kontaktní místo pro FinTech společnosti ČNB zřídila v listopadu 2019 ...


Řídí se převod listinných dluhopisů právní úpravou cenných papírů na řad?

Nedávno jsme v advokátní kanceláři řešili velmi zajímavý případ ohledně platnosti převodu dluhopisů. Kontaktoval nás emitent, pro kterého jsme připravovali emisi dluhopisů na klíč, že se mu ozval neznámý držitel dluhopisů. Původní vlastník dluhopisů zemřel bez dědiců a před svou smrtí prodal garáž, kde měl dluhopis uložen. Kupující garáže v ní ...


Co jsou zelené dluhopisy?

Právní úprava zelených dluhopisů Z pohledu platné české legislativy je v současné době na zelené dluhopisy nahlíženo jako na standardní dluhopisy. Od nich se ovšem liší svým účelem, protože slouží k financování projektů s cílem ochrany životního prostředí. Vydávání zelených dluhopisů je jedním z nástrojů, jak naplnit závazky vyplývající z ...


Schválení prospektu dluhopisů v oboru nanotechnologií na ČNB

Pro našeho klienta z oboru nanotechnologií v chemickém průmyslu jsme zajistili vypracování a schválení prospektu Českou národní bankou. Sestavení prospektu v souladu s nařízením o prospektu měl ve SCHEJBAL&PARTNERS na starosti tým složený z právníků a ekonomů advokátní kanceláře. Vedle popisu emitenta, strategie, odvětví podnikání a jeho trendů ...


Konec investičních tipařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?

Na českém trhu investičního zprostředkování vedle sebe již od jeho počátku existují regulované subjekty jako jsou obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci a tipaři. Tipaři jsou zpravidla osoby, které se zabývají zprostředkováním neinvestičních produktů, nejčastěji pojištěním, ale občas narazí na klienty ...


Zákon o moratoriu na splátky spotřebitelských úvěrů nabyl účinnosti

S účinností od 17. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen očekáváný zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Na základě tohoto zákona mohou dlužníci žádat své úvěrující (věřitele) o odklad plnění peněžitých dluhů po tzv. ochrannou dobu. Zákon upravuje 2 varianty tzv. ochranné doby, ...


Pravidla a dopady moratoria ve vztahu k poskytovatelům úvěrů

Vláda na návrh ministerstva financí schválila dne 1. 4. 2020 návrh nového zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který nyní bude ve zrychleném režimu projednávat Parlament. Nový zákon umožňuje odklad plnění peněžitých dluhů, tedy úvěrů, peněžitých zápůjček či jiných odložených plateb nebo ...