Právní blog

Čas na resty, startup v 6 krocích a splněné sny

Krizová doba a menší pracovní vytížení může vést k naplenění vašich dlouhodobých snů, na které nikdy nebylo dost času. Každý z nás, ať už v byznysu či zaměstnání má spoustu restů, na které není čas. Většinou jsou to nějaké nápady na zlepšení či dlouhodobé úkoly, které odkládáme, protože nemají termín. Možná právě v této krizové době je ...


Alternativní fond dle § 15 ZISIF a povinnost mít LEI

K četným dotazům uvádíme, že ne každá právnická osoba, resp. každá právnická osoba registrovaná dle § 15 ZISIF jako alternativní fond a zapsaná do seznamu dle § 596 písm. f) ZISIF musí mít LEI (Legal Entity Identifier - identifikátor obchodní společnosti). Registrace k přidělení LEI je potřebná pouze pro právnické osoby, které chtějí uzavřít ...


Každý dluhopis musí mít nově ISIN a nové povinné náležitosti emisních podmínek dluhopisů

Poslaneckou sněmovnou prošel napodruhé, dne 10. 3. 2020, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Tento zákon novelizoval i zákon o dluhopisech. V důsledku novely vzniká emitentům dluhopisů povinnost vyřídit si pro každou emisi dluhopisů ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) v ...


IT Outsourcing z pohledu práva

Důvody IT outsourcingu Pod pojmem outsourcing rozumíme vyčlenění a přesun některých podpůrných činností firmy (tedy činností, které netvoří její hlavní předmět podnikání), které dosud vykonávali její zaměstnanci na jinou společnost, která se na danou činnost specializuje. Hlavními důvody pro outsourcing jsou zejména úspora nákladů, přenesení ...


Koronavirus, karanténa, neschopenka, ošetřovné a další zaměstnanecko-právní patálie

S vládními preventivními opatřeními k předejítí epidemie koronaviru je potřeba správně řešit požadavky speciálního pracovního režimu, který nastal či nastane ve většině firem. Naše základní doporučení všem zaměstnavatelům je, aby se na všech přijímaných opatřeních dohodli se zaměstnanci a aby veškerá zaváděna opatření se zaměstnanci ...


Tipařská smlouva

Tipařská smlouva neboli také smlouva o zprostředkování obchodního kontaktu. Jedná se o jednu z nejčastěji uzavíraných smluv mezi poskytovateli finančních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, pojišťovny, nebankovní poskytovatelé úvěrů, investiční společnosti…) a neregulovanými zprostředkovateli. Nejdelší tradici má ...


Pozvánka na konferenci FinTech Roadmap

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci na téma FinTech Roadmap, kterou pořádá Technologická platforma CTIT a kde budeme mít také přednášku na téma regulace FinTech společností v ČR. Jejím cílem je představit světové trendy v nejvíce diskutovaných oblastech finančních technologií, jako jsou například: Cryptocurrency/ Blockchain, E-invoicing/ ...


Ručení u dluhopisů s prospektem

Dluhopisy s prospektem lze vydat i jako tzv. zajištěné dluhopisy. Zajištění dluhopisů může být různé, od nejjednoduššího ručení právnickou a fyzickou osobou, až po zajištění nemovitostí či podílem na společnosti s účastí agenta pro zajištění. Níže uvádíme potřebné informace do prospektu dluhopisů v případě zajištění závazků z dluhopisů formou ...