Právní blog

Tipařská smlouva

Tipařská smlouva neboli také smlouva o zprostředkování obchodního kontaktu. Jedná se o jednu z nejčastěji uzavíraných smluv mezi poskytovateli finančních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, pojišťovny, nebankovní poskytovatelé úvěrů, investiční společnosti…) a neregulovanými zprostředkovateli. Nejdelší tradici má ...


Pozvánka na konferenci FinTech Roadmap

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci na téma FinTech Roadmap, kterou pořádá Technologická platforma CTIT a kde budeme mít také přednášku na téma regulace FinTech společností v ČR. Jejím cílem je představit světové trendy v nejvíce diskutovaných oblastech finančních technologií, jako jsou například: Cryptocurrency/ Blockchain, E-invoicing/ ...


Ručení u dluhopisů s prospektem

Dluhopisy s prospektem lze vydat i jako tzv. zajištěné dluhopisy. Zajištění dluhopisů může být různé, od nejjednoduššího ručení právnickou a fyzickou osobou, až po zajištění nemovitostí či podílem na společnosti s účastí agenta pro zajištění. Níže uvádíme potřebné informace do prospektu dluhopisů v případě zajištění závazků z dluhopisů formou ...


Schválené prospekty na ČNB

Prosinec byl v naší advokátní kanceláři měsícem prospektů. Česká národní banka (ČNB) schválila našim klientů, pro které jsme prospekty vyhotovovali a schvalovali na ČNB tři prospekty. Jednalo se o prospekty z oboru potravinářské výroby, bydlení a péče o seniory a ventures kapitálu. V lednu jsme začali pracovat na dalších nových prospektech, a ...


Úspěšně jsme vyřídili licenci velké platební instituce u ČNB

Po měsících intenzivní korespondence a komunikace c Českou národní bankou (ČNB) jsme pro klienta počátkem ledna vyřídili licenci velké platební instituce. Je to jedna z prvních licencí podle nových pravidel PSD2. Licence a její rozsah Vyřízené povolení je v rozsahu těchto platebních služeb dle § 3 zákona o platebním styku: služba umožňující ...


Softwarová licence, licenční smlouva

Software neboli počítačový program Z právního pohledu je na software nahlíženo jako na věc, a to jako na věc nehmotnou. Jako s každou věcí, tak i se software je možné nakládat různými způsoby. Software je definován jako autorské dílo, v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (Autorský zákon), nakládání se softwarem potom také v zákoně č. 89 ...


Zaknihování emise dluhopisů v CDCP na klíč

Pro našeho klienta, významnou korporaci v oblasti venture kapitálu, jsme zajistili zaknihování emise dluhopisů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). V rámci procesu jsme zajistili veškerou komunikaci s CDCP, vyplnění smluv s CDCP, AML procesing, vyřízení ISIN a LEI, načasování zaknihování v návaznosti na schválení prospektu dluhopisů ...


Jak na převod dluhopisů

Postup při převodu dluhopisu se odvíjí od skutečnosti, zda má listinnou či zaknihovanou podobu. U každé z podob dluhopisu je postup odlišný. Převod listinného dluhopisu Postup při převodu dluhopisů na jinou osobu bývá zpravidla upraven v emisních podmínkách dluhopisů. Emisní podmínky mohou obsahovat ustanovení a podmíněném převodu, přičemž ...