Právní blog

Zákaz zatížení nebo zcizení obchodního podílu

Zákaz zatížení nebo zcizení věci je obecně upraven v ustanovení § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Stranám výslovně přiznává možnost zřídit si v případě potřeby tento institut, a to za účelem omezení možnosti disponování s danou věcí. V praxi je tento institut nejčastěji využíván ve vztahu k nemovitostem, a to v ...


Vyřídili jsme další licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Pro našeho klienta DSC plus jsme vyřídili licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, a to tzv. na klíč. Vedle obchodního plánu a predikce finančních výkazů na první rok činnosti jsme připravili kompletní sadu vnitřních předpisů a všech dalších povinných příloh k žádosti. Po podání žádosti jsme na základě plné moci komunikovali s ...


Významná novela zákona proti praní špinavých peněz

Ke dni 10. ledna 2020 má být členskými státy EU transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, jinak známá také jako 5. AML směrnice, která se dotkne především zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Velkou ...


Alternativní fond a dědění

Alternativním fondem je subjekt oprávněný ke správě majetku srovnatelném s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Tento subjekt se zapisuje do seznamu vedeném Českou národní bankou (ČNB). Účelem alternativního fondu je společné investování peněžních prostředků nebo penězi ...


SCHEJBAL&KOPEČNÝ posiluje tým v oblasti IT práva

Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ rozšiřuje svůj tým v oblasti práva IT o nového kolegu Ondřeje Bartošíka. Díky rozšíření týmu v této oblasti o zkušeného právníka a praktika bude advokátní kancelář schopna ve větším rozsahu poskytovat služby v této rychle rostoucí oblasti práva. Ondřej Bartošík má za sebou skoro dvacetiletou praxi v oblasti ...


Přijetí dluhopisů na BCPP

Pro našeho klienta jsme zajistili přijetí jeho dluhopisového programu na Burzu cenných papírů Praha (BCPP). Klienta jsme v zastoupení provedli celým procesem přijetí na BCPP, připravili jsme pro něj žádost o přijetí, všechny potřebné přílohy a dokumenty. Veškeré procedury přijetí jsme na základě plné moci vykomunikovali s BCPP. Zpracování ...


Informační povinnost – hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz mají od roku 2019 novou informační povinnost hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Podrobnosti reportingu jsou stanoveny vyhláškou ČNB č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Informační povinnost za ...


Obstarali jsme pro klienta licenci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Pro našeho klienta Golden Anchor Venture s.r.o. jsme obstarali u České národní banky (ČNB) schválení licence vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR). Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ obstarala pro klienta celý licenční proces na klíč. Vytvořili jsme obchodní plán s predikcí na první 3 roky činnosti, popisy poskytovaných ...