Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů. Mnoho pravidel bude upraveno pouze v přímo účinných nařízeních Evropské komise a v pokynech Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

V souvislosti s transpozicí některých pravidel MiFID II do ZPKT Ministerstvo financí započalo odbornou diskuzi a rozeslalo první návrhy změn v oblasti investičního zprostředkování. Návrhy s jistotou ještě doznají určitých změn, ale lze předpokládat, že nastíněný základní rámec nové právní úpravy zůstane zachován, jelikož vychází převážně ze závazných norem MiFID II.

Více se můžete dočíst v našem článku, který vyšel na serveru epravo.cz zde.