Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Chystaná změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů MiFID II

JUDr. Lumír Schejbal

Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů. Mnoho pravidel bude upraveno pouze v přímo účinných nařízeních Evropské komise a v pokynech Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

V souvislosti s transpozicí některých pravidel MiFID II do ZPKT Ministerstvo financí započalo odbornou diskuzi a rozeslalo první návrhy změn v oblasti investičního zprostředkování. Návrhy s jistotou ještě doznají určitých změn, ale lze předpokládat, že nastíněný základní rámec nové právní úpravy zůstane zachován, jelikož vychází převážně ze závazných norem MiFID II.

Více se můžete dočíst v našem článku, který vyšel na serveru epravo.cz zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí