Crowdfunding, jak ho (ne)znáte, je tu

Mgr. Martin Novotný
Finanční služby a regulace

Přechodné období pro poskytování služeb skupinového financování (crowdfunding) skončilo 10.  listopadu 2023. Od 11. 11. 2023 tedy musí mít všichni poskytovatelé crowdfundingu licenci. Nebo ne?! Čtěte dále, v tomto článku se dozvíte vše, co v souvislosti s účinností nařízení o crowdfundingu musíte vědět.

Působnost nařízení o crowdfundingu

Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje:

  • tradiční úvěrový (lending-based) crowdfunding, v jehož rámci investoři vlastníkovi projektu poskytují úvěr, a
  • investiční (investment-based) crowdfunding založený na obchodování investičních cenných papírů vlastníka projektu investory.

Crowdfundingové platformy pro financování podnikatelských projektů (s výnosem do 5 milionů eur za období 12 měsíců) provozující některý z výše uvedených modelů nově musí mít licenci udělovanou Českou národní bankou. Ačkoliv jsou podmínky pro získání licence velmi přísné a je lidově řečeno „pět minut po dvanácté“, vše ohledně licence najdete zde.

Bez licence tedy crowdfundingové platformy nesmí zveřejňovat nové projekty. Nebo musí přejít na některý z modelů, který je z působnosti nařízení o crowdfundingu vyloučen.

Jde to i jinak

Z působnosti nařízení jsou vyloučeny zejména případy, kdy úvěr na vlastní účet poskytuje crowdfundingová platforma, která riziko a právo na výnos, stejně jako riziko plynoucí z poskytnutého úvěru, až následně přenese na předem neomezený okruh úvěrujících investorů. Tito jako protiplnění za svoji investici získají právo participovat na poskytnutých úvěrech.

Nařízení nedopadá ani na stále větší popularitě se těšící „pohledávkový“ crowdfunding založený na částečném postupování pohledávek z úvěru, který vlastníkovi projektu z vlastních zdrojů původně poskytne sama crowdfundingová platforma. Nutno podotknout, že právě s tímto modelem máme bohaté zkušenosti, neboť jsme jej pomáhali úspěšně implementovat.

Samozřejmě, nařízení se dále netýká dárcovského a odměnového (donation-based a reward-based) crowdfundingu, v jejichž rámci investor nezíská protiplnění buď vůbec, nebo výměnou za drobný upomínkový předmět, či crowdfundingu zaměřeného na spotřebitele, nicméně tyto modely jsou z hlediska provozovatelů zkrátka méně atraktivní.

Závěr

Služby skupinového financovaní se v souvislosti s účinností nařízení o crowdfundingu změní. Ať už však stojíte na straně crowdfundingové platformy, která nově musí získat licenci, nebo zkoumáte alternativní způsoby crowdfundingu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vás seznámíme se všemi příležitostmi, které crowdfunding nabízí.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Martin Novotný

Mgr. Martin Novotný

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Jako advokát se věnuje především obchodnímu právu a záležitostem moderních technologií, v jejichž rámci přináší inovativní a efektivní právní řešení, která odpovídají neustále se měnícímu obchodnímu prostředí. Ve své dosavadní praxi se podílel na řadě mezinárodních projektů. Je autorem mnoha odborných článků a často přednáší na konferencích. Hovoří česky a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí