Směrnice CCD2: Pozor, půjčit si peníze stojí peníze!

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Ministerstvo financí zahájilo konzultaci k transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES (CCD2), která byla 30. října 2023 zveřejněna v Úředním věstníku EU.

Hlavní povinnosti, které uvedená směrnice přináší, jsou:

  • rozšíření působnosti o některé úvěry, které byly dosud z aplikace evropských pravidel vyloučené (např. úvěry pod 200 EUR, úvěry poskytované bez úroků a jakýchkoli dalších poplatků, krátkodobé úvěry do 3 měsíců délky s minimálními poplatky a další)
  • přísnější regulace reklamy – stanoveny jsou například povinné prvky, které by reklama měla zahrnovat či varování, které spotřebitele upozorní na to, že půjčování stojí peníze (ve směrnici je například explicitně uveden možný text „Pozor! Půjčit si peníze stojí peníze“)
  • požadavky na trvalé zpřístupnění obecných informací o úvěru
  • změna struktury formuláře při poskytování předsmluvních informací
  • nové povinnosti při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele v případě, že při něm dochází k automatizovanému zpracování dat
  • právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy v případě, že spotřebitel neobdržel podmínky, je omezeno na dobu 12 měsíců a 14 dní od sjednání smlouvy
  • rozšíření podpory spotřebitelů ve formě služeb dluhového poradenství nebo vzdělávání v oblasti úvěrování a dluhů
  • požadavky na opatření ke shovívavosti (např. prodloužení doby splácení úvěru, změna druhu úvěru, …)

V současnosti tedy již běží dvouletá lhůta pro transpozici do tuzemské legislativy, která by měla být v listopadu 2026 zakončena počátkem účinnosti novely zákona o spotřebitelském úvěru. Přísnější pravidla pro spotřebitelské úvěry tak míří do národní legislativy.

Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů doporučujeme uvedenou problematiku sledovat, případně se obrátit na naši advokátní kancelář, kde aktivně sledujeme transpozičního proces do české legislativy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí