Nová pravidla proti greenwashingu podle směrnice o zelených tvrzeních (green claims)

Mgr. Veronika Sokolíková
Finanční služby a regulace

V březnu 2023 Evropská komise navrhla novou směrnici o zelených tvrzeních (green claims), která má řešit problém greenwashingu.

Proč vzniká směrnice o zelených tvrzeních?

Směrnice o zelených tvrzeních je nová legislativa, jejímž cílem je vytvořit rámec pro společnosti při vytváření environmentálních tvrzeních o svých produktech. To zahrnuje požadavky na jasné a přesné označování a nezávislé ověření tvrzení třetí stranou před propagaci produktů jako šetrných k životnímu prostředí.

Směrnice by měla zajistit, aby spotřebitelé dostávali spolehlivé, srovnatelné a ověřitelné informace o výrobcích. Již tedy nebude možné tvrdit něco, co nebude doložitelní fakty a nezávisle ověřené.

Konkrétní cíle směrnice

Předmětem, resp. cílem směrnice je:

  • zvýšení ochrany životního prostředí a urychlení přechodu na oběhové, čisté a klimaticky neutrální hospodářství v EU
  • ochrana spotřebitele před greenwashingem
  • pomoc spotřebitelům přispět k zelenému přechodu tím, že budou činit informovaná rozhodnutí o nákupu na základě důvěryhodných environmentálních tvrzeních a štítků
  • zvýšení právní jistoty ohledně environmentálních tvrzeních a zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu
  • zvýšení konkurenceschopnosti podniků, které skutečně vynakládají úsilí na zvýšení environmentální udržitelnosti svých produktů a činností.
  • zavedení opatření a sankcí, aby se zabránilo podnikům získávat ekonomické výhody tím, že budou přesvědčovat zákazníky a investoři o jejich udržitelnosti prostřednictvím nepravdivých a zavádějících tvrzení.

Požadavky na zelená tvrzení

Environmentální tvrzení musí splňovat určitá kritéria, aby nebylo zavádějící. Společnosti musí nejprve provést posouzení a měření, které by mělo tvořit základ pro jakákoli environmentální, resp. zelená tvrzení. Musí být jasně uvedeno, zda se tvrzení týká celého produktu, části produktu nebo konkrétních aspektů produktu. Tvrzení musí být podložena vědeckými důkazy. Pokud jsou inzerovány pozitivní vlivy na životní prostředí, nesmí být kráceny žádnými negativními vedlejšími účinky. Cílem je poskytnout spotřebitelům úplný obrázek o celkovém dopadu na životního prostředí.

Všechny informace a jejich podpůrné dokumenty musí být před zveřejněním předloženy akreditovanému ověřovacímu orgánu („ověřovateli“). Ověřovatelé musí zajistit, aby informace poskytované společností byly v souladu s požadavky směrnice, následně jsou oprávněni vydat osvědčení o shodě. Kromě toho musí  posuzovaná společnost ad hoc aktualizovat informace o jejím dopadu na životním prostředí a nejpozději po pěti letech ověřit jejich správnost.

Přijetí a účinnost směrnice

Očekává se, že návrh vstoupí v platnost v roce 2024. Členské státy pak budou mít 18 měsíců na začlenění směrnice do svého vnitrostátního práva a dalších šest měsíců, než ustanovení skutečně vstoupí v platnost. Pokud bude návrh schválen, bude greenwashing kontrolovatelný a spotřebitelé budou mít věrohodnější informace o produktech, které kupují.

 

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Veronika Sokolíková

Mgr. Veronika Sokolíková

Veronika vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě v Brně. V advokátní kanceláři začala pracovat již jako studentka a pokračuje dále na pozici advokátní koncipientky. Specializuje se na licenční a schvalovací řízení na ČNB. Hovoří anglicky a francouzsky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí