MF a ČNB vydali společné sdělení pro poskytovatele, kteří vedou uživateli platební účet (banky, spořitelní družstva, platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu) ohledně jejich povinnosti vůči nově licencovaným subjektům:

  • poskytovatelům služby nepřímého dání platebního příkazu
  • správcům informací o platebním účtu

Sdělení se týká zejména povinností osob vedoucích platební účty k zpřístupnění účtů zákazníků licencovaným třetím osobám, za předpokladu, že mají souhlas zákazníků k tomuto přístupu. Technické způsoby, jak přístup k účtu zajistit, existují v současné době dva:

  • prostřednictvím zvláštního rozhraní umožňujícího strojovou komunikaci (API) a
  • prostřednictvím strojového čtení uživatelského rozhraní (screen scraping).

Způsob, který osoba vedoucí platební účet nabídne třetím osobám je na jejím uvážení.

Celý obsah sdělení naleznete zde