Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Důležité sdělení Ministerstva financí (MF) a ČNB ohledně umožnění činnosti poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu a činnosti správce informací o platebním účtu

JUDr. Lumír Schejbal

MF a ČNB vydali společné sdělení pro poskytovatele, kteří vedou uživateli platební účet (banky, spořitelní družstva, platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu) ohledně jejich povinnosti vůči nově licencovaným subjektům:

  • poskytovatelům služby nepřímého dání platebního příkazu
  • správcům informací o platebním účtu

Sdělení se týká zejména povinností osob vedoucích platební účty k zpřístupnění účtů zákazníků licencovaným třetím osobám, za předpokladu, že mají souhlas zákazníků k tomuto přístupu. Technické způsoby, jak přístup k účtu zajistit, existují v současné době dva:

  • prostřednictvím zvláštního rozhraní umožňujícího strojovou komunikaci (API) a
  • prostřednictvím strojového čtení uživatelského rozhraní (screen scraping).

Způsob, který osoba vedoucí platební účet nabídne třetím osobám je na jejím uvážení.

Celý obsah sdělení naleznete zde

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí