Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Důležité sdělení Ministerstva financí (MF) a ČNB ohledně umožnění činnosti poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu a činnosti správce informací o platebním účtu

JUDr. Lumír Schejbal

MF a ČNB vydali společné sdělení pro poskytovatele, kteří vedou uživateli platební účet (banky, spořitelní družstva, platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu) ohledně jejich povinnosti vůči nově licencovaným subjektům:

  • poskytovatelům služby nepřímého dání platebního příkazu
  • správcům informací o platebním účtu

Sdělení se týká zejména povinností osob vedoucích platební účty k zpřístupnění účtů zákazníků licencovaným třetím osobám, za předpokladu, že mají souhlas zákazníků k tomuto přístupu. Technické způsoby, jak přístup k účtu zajistit, existují v současné době dva:

  • prostřednictvím zvláštního rozhraní umožňujícího strojovou komunikaci (API) a
  • prostřednictvím strojového čtení uživatelského rozhraní (screen scraping).

Způsob, který osoba vedoucí platební účet nabídne třetím osobám je na jejím uvážení.

Celý obsah sdělení naleznete zde

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí