Poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz mají od roku 2019 novou informační povinnost hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Podrobnosti reportingu jsou stanoveny vyhláškou ČNB č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku.

Informační povinnost za rok 2018 musejí povinné subjekty splnit do 30.9.2019. Informační povinnosti za další roky musí být splněna do 30.4. následujícího roku.

Povinnost je plněna prostřednictvím excelového formuláře, který je přílohou vyhlášky. Excelový formulář lze stáhnout na stránkách ČNB. Při vyplňování informací je třeba vycházet z hodnocení rizik obsaženém v interním katalogu rizik povinné osoby.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na asistenci při plnění informační povinnosti nás prosím kontaktujte.