Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Informační povinnost – hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

JUDr. Lumír Schejbal

Poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz mají od roku 2019 novou informační povinnost hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku. Podrobnosti reportingu jsou stanoveny vyhláškou ČNB č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku.

Informační povinnost za rok 2018 musejí povinné subjekty splnit do 30.9.2019. Informační povinnosti za další roky musí být splněna do 30.4. následujícího roku.

Povinnost je plněna prostřednictvím excelového formuláře, který je přílohou vyhlášky. Excelový formulář lze stáhnout na stránkách ČNB. Při vyplňování informací je třeba vycházet z hodnocení rizik obsaženém v interním katalogu rizik povinné osoby.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na asistenci při plnění informační povinnosti nás prosím kontaktujte.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí