Pro našeho klienta DSC plus jsme vyřídili licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, a to tzv. na klíč. Vedle obchodního plánu a predikce finančních výkazů na první rok činnosti jsme připravili kompletní sadu vnitřních předpisů a všech dalších povinných příloh k žádosti. Po podání žádosti jsme na základě plné moci komunikovali s ČNB až do úplného vyřízení licence. Licenční řízení trvalo 10 měsíců.

Pro klienta následně zajišťujeme reporting informačních povinností vůči ČNB a regulatorní compliance v oblasti platebních a směnárenských služeb, včetně AML problematiky.