Pro našeho klienta Golden Anchor Venture s.r.o. jsme obstarali u České národní banky (ČNB) schválení licence vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR).

Advokátní kancelář SCHEJBAL&KOPEČNÝ obstarala pro klienta celý licenční proces na klíč. Vytvořili jsme obchodní plán s predikcí na první 3 roky činnosti, popisy poskytovaných platebních služeb, včetně schémat toků plateb, pravidla bezpečnosti a kontinuity provozu a celou právními předpisy vyžadovanou sadu vnitřních předpisů.

Klienta jsme následně zastupovali ve správním řízení před Českou národní bankou až do úspěšného vydání licence VEPMR.

Pro klienta budeme následně zajišťovat informační povinnost vůči ČNB a výkon compliance.