Kdo se musí registrovat k FATCA?

Mgr. Filip Urban
Finanční služby a regulace

Zákon 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní obsahuje množství povinností určených dotčeným osobám. Některé z těchto povinností se však nevztahují jen na mezinárodní a nadnárodní společnosti, ale i na malé finanční instituce.

Přehled povinností

 1. Do 31. 5. podat ohlášení (registraci) Speciálnímu finančnímu úřadu, pokud se stanou oznamující českou finanční institucí, jak ji popisuje zákon v § 13t.
 2. Provádět náležitou péči při vlastní činnosti a ověřovat, zda nevedou oznamované účty.
 3. Do 30. 6. podat oznámení o vedených oznamovaných účtech známých jako reporty FATCA a GATCA/CRS.

Povinnost podat ohlášení není navázána na skutečnost, že vedete zahraniční účty, ale na naplnění definice české oznamující finanční instituce. To, že osoba má či nemá povolení finanční instituce od ČNB samo o sobě neurčuje, že společnost je oznamující česká finanční institucí podle zákona.

Co je finanční instituce?

Definice v samotném zákoně je velice šroubovaná, ale ve zkratce je finanční institucí dle zákona:

 1. Schovatelská instituce, tedy osoba jejíž podstatnou část, tedy alespoň 20 %, podnikání představuje držení finančního majetku na účet jiného
 2. Depozitní instituce, tedy osoba oprávněna přijímat vklady (banky a kampeličky)
 3. Investiční entita, která v rámci svého podnikání pro zákazníka nebo v jeho zastoupení:
  • obchoduje s nástroji peněžního trhu, měnami, měnovými, úrokovými a indexovými nástroji, s převoditelnými cennými papíry nebo s komoditními futures
  • provádí individuální nebo kolektivní správu portfolia
  • provádí jiné investování správu nebo o obhospodařování finančního majetku nebo peněžních prostředků v zastoupení jiných osob
 4. Investiční entita, tedy osoba jejíž hrubý příjem pochází primárně z investic, reinvestic nebo obchodování s finančním majetkem, pokud je entita řízena jinou entitou, jež je depozitní institucí, schovatelskou institucí, specifikovanou pojišťovnou nebo investiční entitou uvedenou v bodě 3.

Z těchto finančních institucí zákon stanovuje řadu výjimek. Některé finanční instituce musí jen dodržovat náležitou péči ke zjišťování, zda nevedou investiční účet, ale nemusí podat úvodní ohlášení a následné roční oznámení o vedených finančních účtech.

Pokud osoba spadá pod některou z výše uvedených definic, je třeba, aby do 31. 5. podala ohlášení, že je oznamující českou finanční institucí pro účely podání reportů FATCA (případně i GATCA/CRS).

Před podáním reportu FATCA je třeba se zaregistrovat u IRS (daňový úřad USA) a získat identifikační kód GIIN.

Není vám to jasné? Nedivíme se. Obraťte se na nás, sdělíme vám, zda se na vás FATCA vztahuje. Rádi vám pak případně pomůžeme při registraci u IRS a získání kódu GIIN, při podání ohlašovací registrace Specializovanému finančnímu úřadu i při následném zpracování každoročních reportů FATCA, a také případně reportů GATCA/CRS.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí