MiCA: Bílé knihy a vydavatelé kryptoaktiv

Mgr. Martin Novotný
Finanční služby a regulace

Pravidla pro vydávání kryptoaktiv se brzy podstatně změní. Bílé knihy (whitepapery) přitom sehrají jednu z klíčových rolí. Neváhejte a čtěte dále. Pokračujeme přehledem whitepaperů a souvisejících povinností vydavatelů kryptoaktiv.

Tento článek je pokračováním série, v níž představujeme dlouho očekávané nařízení MiCA. Tentokrát se zaměříme především na whitepapery a jejich význam v rámci emise kryptoaktiv. Nastíníme požadavky na whitepaper, proces oznámení/schválení whitepaperu ve vztahu k regulátorovi a aplikační výjimky, přičemž nezapomeneme ani na další povinnosti vydavatelů kryptoaktiv a jejich odpovědnost.

Whitepaper a jeho obsah

Whitepaper je informační dokument, který podrobně popisuje emisi kryptoaktiva, včetně jeho parametrů a cílů. Zjednodušeně tedy bílá kniha představuje určitý úvod do projektu, který vysvětluje, jak kryptoaktivum funguje, co dělá a jaké problémy se snaží řešit.

Každá bílá kniha tudíž musí povinně obsahovat informace o projektu a týmu, který za projektem stojí, informace o veřejném nabízení kryptoaktiva nebo přijetí kryptoaktiva k obchodování („tokenomics“), dále informace o samotném kryptoaktivu a právech a povinnostech s ním spojených, popis použité základní technologie a konečně informace o rizicích a dopadech těžby kryptoaktiva.

Obsah whitepaperu poté závisí i na tom, pro jaká kryptoaktiva je whitepaper určen. Whitepaper pro jiná kryptoaktiva se totiž zásadně liší od whitepaperu pro tokeny vázané na aktiva, který je zpravidla nejsložitější. Přísné požadavky nařízení MiCA klade také na povinná prohlášení, specifická upozornění na rizika (např. ztráta hodnoty, omezená likvidita) či shrnutí whitepaperu.

Whitepaper tedy nejenže zajišťuje transparentnost projektu, ale zároveň umožňuje, aby investor mohl zhodnotit legitimitu a potenciál kryptoaktiva, a tedy učinit kvalifikované rozhodnutí o své investici.

Jde to i bez whitepaperu

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že bez whitepaperu se neobejdete, opak je pravdou. Nařízení MiCA totiž upravuje nejen výjimky, ale dokonce i situace, kdy se část nařízení vůbec nepoužije.

Whitepaper není zapotřebí v případě nabízení ostatních kryptoaktiv méně než 150 osobám v jednom členském státě nebo pokud výše nabídky nepřesahuje 1 milion eur za období 12 měsíců či pokud je nabídka určena výhradně pro kvalifikované investory. Pokud vám to připadá povědomé, tak ano – jedná o stejné početní a objemové výjimky jako u nabídky investičních nástrojů dle nařízení o prospektu.

Hlava II nařízení MiCA se poté nepoužije například na ostatní kryptoaktiva, která jsou nabízena bezplatně nebo která jsou vytvářena automaticky jako odměna za údržbu blockchainu nebo validaci transakcí. Tento zvláštní režim poté dopadá i na některé druhy užitných (utility) tokenů a další.

Shrnutí

Význam whitepaperu v oblasti kryptoaktiv je nesporný. Jako podrobný informační dokument totiž nejenže poskytuje transparentní pohled na kryptoaktivum a jeho emisi, ale především investorům umožňuje činit kvalifikovaná rozhodnutí.

Vydavatele kryptoaktiv naopak čeká řada nových regulatorních povinností, které trhy s kryptoaktivy zásadně změní. A my pevně věříme, že k lepšímu.

Nenechávejte nic na poslední chvíli a připravte se s námi již dnes.

Těšíme se na spolupráci!

 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Martin Novotný

Mgr. Martin Novotný

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Jako advokát se věnuje především obchodnímu právu a záležitostem moderních technologií, v jejichž rámci přináší inovativní a efektivní právní řešení, která odpovídají neustále se měnícímu obchodnímu prostředí. Ve své dosavadní praxi se podílel na řadě mezinárodních projektů. Je autorem mnoha odborných článků a často přednáší na konferencích. Hovoří česky a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí