MiCA: Na co se vztahuje?

Mgr. Martin Novotný
Finanční služby a regulace

Podle nařízení MiCA se kryptoaktivem rozumí digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru nebo pomocí podobné technologie (dnes typicky pomocí blockchainu).

Druhy kryptoaktiv

MiCA rozlišuje tři základní kategorie kryptoaktiv:

  • tokeny vázané na aktiva (asset-referenced tokens, ARTs)
  • elektronické peněžní tokeny (e-money tokens, EMTs)
  • ostatní kryptoaktiva (other crypto-assets) – do této kategorie spadají „tradiční“ kryptoměny jako bitcoin, ether či solana

První dvě kategorie tokenů představují tzv. stablecoiny, které jsou navázány (pegged) na jinou hodnotu, právo nebo jejich kombinaci, včetně jedné nebo více úředních měn, čímž udržují svou stabilní hodnotu. Základní rozdíl mezi tokeny vázanými na aktiva a elektronickými peněžními tokeny tkví v tom, že ARTs musí být navázány na více podkladových aktiv (hodnot, práv, fiat měn nebo jejich kombinaci), zatímco EMTs se vždy musí vázat pouze k jedné konkrétní fiat měně.

NFT, DeFi a další

Nařízení se naopak nevztahuje na non-fungible tokeny (NFTs). Nezaměnitelnost NFT však nebude možné odvozovat pouze na základě toho, že má jedinečný identifikátor. Zvýšené opatrnosti tedy budete muset dbát zejména při vydávání velkých kolekcí (typicky 10 000 ks), neboť vyšší počet NFTs by mohl značit jejich zastupitelnost. Stejně tak se MiCA nevztahuje na finanční kryptoaktiva, která jsou na úrovni Evropské unie regulována stávajícími předpisy. MiCA se nedotkne ani hojně diskutované oblasti decentralizovaných financí (DeFi), avšak to pouze za předpokladu, že služby související s kryptoaktivy budou poskytovány plně decentralizovaným způsobem bez jakéhokoliv zprostředkovatele.

MiCA začne platit od prosince 2024, ustanovení pro tokeny vázané na aktiva a elektronické peněžní tokeny o šest měsíců dříve. Doporučujeme nepodcenit přechodné období 18 měsíců. Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Martin Novotný

Mgr. Martin Novotný

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Jako advokát se věnuje především obchodnímu právu a záležitostem moderních technologií, v jejichž rámci přináší inovativní a efektivní právní řešení, která odpovídají neustále se měnícímu obchodnímu prostředí. Ve své dosavadní praxi se podílel na řadě mezinárodních projektů. Je autorem mnoha odborných článků a často přednáší na konferencích. Hovoří česky a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí