Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Konec poskytování klasických repo úvěrů neprofesionálním zákazníkům

JUDr. Lumír Schejbal

Dne 3.1.2018 nabude účinnosti novela zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění (dále jen „zákon o finančním zajištění“), která přináší změnu v poskytování zajištění prostřednictvím převodu finančního kolaterálu neprofesionálními zákazníky. V § 7 zákona o finančním zajištění přibyl nový odstavec 5, který zakazuje, aby v případě, že příjemcem finančního zajištění je poskytovatel investičních služeb (banka, OCP), bylo zákazníkem poskytnuté finanční zajištění na poskytovatele fyzicky převedeno. Kdo se podle tohoto ustanovení považuje za profesionální zákazníka vymezuje § 2a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Uvedený zákaz se tedy bude týkat pouze finančního zajištění, které má povahu převodu finanční kolaterálu, resp. investičního nástroje, tedy zajišťovacího převod práva k investičním nástrojů (klasické repo).
I nadále mohou poskytovatelé investičních služeb poskytovat úvěry neprofesionálním zákazníkům oproti zástavnímu právu nebo blokaci investičních nástrojů na účtu zákazníka.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí