Dne 3.1.2018 nabude účinnosti novela zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění (dále jen „zákon o finančním zajištění“), která přináší změnu v poskytování zajištění prostřednictvím převodu finančního kolaterálu neprofesionálními zákazníky. V § 7 zákona o finančním zajištění přibyl nový odstavec 5, který zakazuje, aby v případě, že příjemcem finančního zajištění je poskytovatel investičních služeb (banka, OCP), bylo zákazníkem poskytnuté finanční zajištění na poskytovatele fyzicky převedeno. Kdo se podle tohoto ustanovení považuje za profesionální zákazníka vymezuje § 2a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Uvedený zákaz se tedy bude týkat pouze finančního zajištění, které má povahu převodu finanční kolaterálu, resp. investičního nástroje, tedy zajišťovacího převod práva k investičním nástrojů (klasické repo).
I nadále mohou poskytovatelé investičních služeb poskytovat úvěry neprofesionálním zákazníkům oproti zástavnímu právu nebo blokaci investičních nástrojů na účtu zákazníka.