S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry.

Zatímco dříve postačovalo, aby ve výboru pro audit byl alespoň jeden člen, který je nezávislý a má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu, po novele zákona o auditorech musí tyto podmínky splňovat většina členů výboru. Subjekty, kterých se novela týká, mají dle přechodných ustanovení novely 12 měsíců na splnění požadavků zákona.

Více si můžete přečíst na stránkách internetového magazínu epravo.cz