Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Náš článek o výboru pro audit na epravo.cz

JUDr. Lumír Schejbal

S účinností od 13. 1. 2015 platí novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry.

Zatímco dříve postačovalo, aby ve výboru pro audit byl alespoň jeden člen, který je nezávislý a má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu, po novele zákona o auditorech musí tyto podmínky splňovat většina členů výboru. Subjekty, kterých se novela týká, mají dle přechodných ustanovení novely 12 měsíců na splnění požadavků zákona.

Více si můžete přečíst na stránkách internetového magazínu epravo.cz

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí