Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Návrh směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu

JUDr. Lumír Schejbal

Na základě veřejné konzultace a zpětné vazby odborné skupiny uskutečněné pod vedením Komise EU vznikl návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu. Konzultace s ministerstvy a odborníky na právní otázky se vedly na téma rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání, ochrana zajištěných věřitelů před nesplácením vypůjčovatelů a také se diskutovalo možnosti urychleného mimosoudního vymáhání kolaterálu. Většina reakcí při konzultaci uváděla, že současná struktura trhů v EU je neúčinná ohledně řešení úvěrů v selhání a kritizovala především rozdílná vnitrostátní pravidla členských států o prodeji úvěrů v selhání.

Návrh směrnice míří k integrovanějšímu finančnímu systému EU a je dalším krokem k posílení evropské hospodářské a měnové unie. Ústředním problém v EU je rostoucí objem úvěrů v selhání, což bylo mj. zapříčiněno finanční krizí a zdlouhavou recesí u některých členských států. Úvěry v selhání jsou úvěry, u nichž vypůjčovatelé nejsou schopni splácet platby na úhradu úroků nebo jistiny, a to se zpožděním více než 90 dnů po splatnosti anebo úvěry, u nichž je zřejmé, že vypůjčovatel nebude splácet.

Návrh směrnice a nová pravidla mají především zamezit vyhrocenému nárůstu úvěrů v selhání, a to dvěma způsoby. Jednak umožní bankám a nebankovním poskytovatelům efektivnější vymáhání pohledávek skrze urychlené mimosoudní vymáhání kolaterálu. Dále návrh podpoří rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání, který mimo jiné usnadní jejich prodej jiným hospodářským subjektům a sjednotí tak právní rámec obsluhy úvěru třetími stranami v členských státech EU.

Směrnice je momentálně v prvním čtení u Rady EU. Pokud bude směrnice přijata, bude následovat pravděpodobně časově náročná implementace pravidel do českého právního řádu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí