Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou povinnou osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček. Bližší požadavky onoho oprávnění zákon nestanovuje.

Ze stanoviska FAÚ na základě kvalifikovaného dotazu plyne, že povinnými osobami dle výše zmíněného zákona jsou mimo jiné i společnosti poskytující komerční úvěry na základě živnostenského oprávnění a také osoby zprostředkovávající uzavření smlouvy o poskytnutí komerčního úvěru na základě živnostenského oprávnění. Jelikož zákon neupřesňuje požadavky zmíněného oprávnění, nezáleží na jeho typu, a tak pod něj spadají jak oprávnění udělená ČNB, tak živnostenským úřadem.