Novela zákona o elektronických komunikacích

Mgr. Filip Urban
Firemní právo

Na konci září byla prezidentem podepsána novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mění způsob telemarketingu. Účinnosti novela nabyla k 1. lednu 2022.

Doposud zákon pracoval s tzv. „black listy“. Osoba, uvedená v seznamu mohla být kontaktována za účelem marketingu a pouze pokud projevila nesouhlas, byla v seznamu označena a marketing byl v takovém případě vyloučen.

Po nabytí účinnosti novely tohoto zákona, bude pracováno s tzv. „white listy“, kde může být za účelem marketingu kontaktována pouze osoba, která k tomu dá souhlas. Presumuje se tedy, že osoba zapsaná v seznamu nedala souhlas s kontaktováním za účelem marketingu, a není možné ji tedy kontaktovat.

Dále novela zavádí mezi seznamy účastníků, na které se váže pravidlo výslovného udělení souhlasu s kontaktování za účelem marketingu, i pro seznamy náhodně vygenerovaných telefonních čísel. Jak tedy bude možné se seznamem náhodně vygenerovaných čísel pracovat? Bude to obtížné, jelikož po tvorbě takového seznamu bude před prvním marketingovým kontaktem potřeba získat souhlas kontaktovaného pro účely marketingové komunikace.

Zákon nově konkretizuje jaké osobní a identifikační údaje smějí být součástí seznamu.

Na základě výše uvedeného můžeme očekávat změnu v komunikace ze strany call center. První dotaz správně vyškoleného operátora již nebude „máte čas na krátký monitorovaný hovor?“ ale „můžeme vás kontaktovat za účelem marketingu?“

Uvedené změny jsou významné a povinné osoby budou muset změnit způsob komunikace s potenciálními klienty a znovu nastavit interní procesy.  

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí