Finanční zprostředkování OSVČ není švarcsystém

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

Finanční zprostředkovatelé v oblasti platebních, investičních, pojišťovacích, úvěrových a jiných finančních služeb mohou vykonávat činnost pro finanční instituce jako OSVČ, aniž by se jednalo o zastřený pracovní poměr (švarcsystém).

Např. v oblasti platebních služeb je zcela obvyklé, že platební služby vykonávají pro platební instituci pověření zástupci dle § 25 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (ZPS). Výkon této činnosti je samostatnou soustavnou podnikatelskou činností za úplatu. Výkon podnikatelské činnosti pověřeného zástupce je možný na základě zápisu osoby do registru ČNB dle § 26 ZPS, 249 písm. a) a 250 odst. 4 ZPS a § 7 odst. 1 písm. c) zákona o dani z příjmu. Jedná se o příjem z jiného podnikání.

Úplně stejně podnikatelsky fungují vázaní zástupci v oblasti investičních, pojišťovacích či úvěrových služeb - finanční poradci. 

Už z názvu pozice pověřený/vázaný zástupce vyplývá, že se zpravidla jedná o výhradní zastoupení a subjekty (OSVČ) legálně vykonávají tuto činnost pro jednu zastoupenou osobu.

Pokud tedy finanční instituci navštíví inspektorát práce, lze použít výše uvedenou argumentaci, a to bez ohledu na to, zda činnost finančního zprostředkovatele v sídle či na pobočce finanční instituce naplňuje znaky závislé činnosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí