Přechodné období nařízení o crowdfundingu

Mgr. Filip Urban
Licence ČNB

V listopadu 2021 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (nařízení o crowdfundingu). To stanovuje povinnosti pro poskytovatele skupinového financování. Dokud poskytovatelé nezískají povolení dle čl. 48, resp. do 10. listopadu 2022, mohou služby poskytovat dle platných vnitrostátních předpisů.

Jedno povolení pro celou Evropu

Nařízení přináší do evropského světa crowdfundingu novinku ve formě možnosti poskytovat své služby na území všech členských států na základě jednoho povolení a následného oznámení záměru poskytovat služby i na území ostatních členských států. Tato oznámení bude v Česku přijímat ČNB, která je bude dále předávat orgánu ESMA a příslušným orgánům členských států. Možnost nabízet své služby přeshraničně na základě tohoto oznámení se bude vztahovat pouze na služby, na které se vztahuje nařízení o crowdfundingu.

Nadlimitní projekty

Jelikož projekty, které přesahují limitní částku 5 mil. EUR, potažmo 1 mil. EUR (na základě čl. 49 nařízení je limitní částka do 10. listopadu 2023 snížena) za období 12 měsíců, jsou vyňaty z působnosti nařízení o crowdfundingu, budou pro ně platit stejná pravidla jako doposud, nebude tedy možné je na základě povolení nabízet přeshraničně, ale jinak se nadále bude jednat o neregulovanou službu. Tedy pokud nějaký český právní předpis nestanoví pravidla i pro tyto nadlimitní projekty.

Přechodné období běží

Návrh zákona, který reagoval na nařízení, nebyl předchozí poslaneckou sněmovnou přijat. V přechodném období nařízení, které trvá do 10. listopadu 2022, zatím není jasné, jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné povolení získat. Evropská komise má možnost, na základě posouzení dopadů na rozvoj vnitrostátních trhů, prodloužit toto přechodné období o dalších 12 měsíců.

Současným poskytovatelům skupinového financování lze doporučit, aby pomalu začali své služby poskytovat v souladu s požadavky nařízení. Budou včas připraveni na získání povolení a následnou činnost. Společnosti, které do konce přechodného období nestihnou získat povolení, nebudou moci vydávat nové nabídky, nicméně stále budou moci spravovat projekty již probíhající.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí