Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový zákon o obchodních společnostech a družstev (ZOK). Tento nový zákon přinesl celou řadu změn týkajících obchodních společností, které je nutné udělat nejpozději do 30.6.2014.

Obchodní společnost (korporace) má povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) novým právním poměrům ve lhůtě 6i měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30.6.2014. Pokud stávající obchodní společnosti založené dle původního obchodního zákoníku nové právní povinnosti nesplní, vystavují se nebezpečí, že jí bude uložena pokuta až 100.000,- Kč a případně, že soud takovou společnost zruší. Pozdní nebo žádná aktualizace zakladatelských dokumentů může mít též za následek neplatnost valných hromad, smluv o výkonu funkce apod. Bližší informace naleznete zde.