Kryptoaktiva včetně digitálních tokenů nejsou v současné době komplexně regulována. To vede k širokým diskuzím o jejich právní povaze s nejasnými výsledky. Některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli.

Evropská komise z důvodu sjednocení regulace v EU publikovala koncem září návrhy nařízení ke kryptoaktivům, konkrétně návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT (Distributed Ledger Technology – technologie distribuovaných záznamů). Cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhů s kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Návrh nařízení MiCA obsahuje právní úpravu nakládání s kryptoaktivy, která nespadají pod současnou evropskou právní úpravu na finančním trhu, zejména nespadají pod úpravu MiFID II. Nařízení nejprve obecně upravuje nabízení kryptoaktiv, pravidla pro vydávání tokenů, jejichž hodnota se odráží od určitého „koše“ aktiv (tzv. stablecoins), a vydávání e-money tokenů, požadavky na jejich vydavatele a licencování. Rovněž jsou zde stanovena pravidla pro osoby, které poskytují služby související s kryptoaktivy a požadavky na jejich licencování. V samostatné části je upraven dohled, a to jak národních dohledových orgánů, tak i ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a EBA (Evropský orgán pro bankovnictví).

Druhým legislativním návrhem je návrh nařízení o pilotním režimu, který se vztahuje na obchodování s vybranými typy kryptoaktiv, které spadají pod úpravu směrnice MiFID II. Centrální depozitář cenných papírů a mnohostranné obchodní systémy mohou požádat o povolení, na jehož základě budou moci provozovat trh s těmito kryptoaktivy. V rámci pilotního režimu mohou tyto osoby požádat o předem stanovené výjimky ze současných evropských předpisů.

Návrhy nařízení jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí zde. K návrhům nyní připravuje Ministerstvo financí pozici ČR, která bude výchozí pro vyjednávání těchto předpisů v Radě EU.